English

Gyrinakken

Sande

Kort om turen

Gyrinakken ligg på kommunegrensa mellom Sande og Herøy. Dette er ein enkel tur der du får god utsikt i alle retningar. Gurskøy IL har trimpost på toppen.

Rutebeskrivelse

Frå parkeringsplassen går du på sørsida langs gocartbana ca 200m. Råsa startar i første svingen etter at du har passert verkstadbygget på Gocartbana. Råsa går då rett mot aust opp skaret på sørvestsida av toppen. Når du er komen opp skaret går råsa over myra og mot nord opp forbi mobilmasta som står på sørsida av toppen.

Adkomst og parkering

Gocartbana på sørsida av høgste punktet på fv 61 på Leikongeidet. Parkeringsplass ved Gocartbana.
Fottur
Grønn
Lengde
1,8 km tur/retur
Stigning
170 m
Tidsbruk
55 min.

Løype på kart

Valg for kartet:

Underlag Lengde i km
Sti 1,5

Offentlig transport

frammr.no

Annet

Då du må gå på Gocartbana sitt område for å kome til der råsa startar, må du vise hensyn og passe deg dersom der er køyring på bana. Farta kan vere høg!

Kart

Turkart Ytre Søre Sunnmøre, M711 1119 II, norgeskart.no
Kjørebeskrivelse
Print ut