English

Grøtneset

Molde

Kort om turen

Det er ikke lagt inn gps-spor eller bilder for denne turen. Linjen som er tegnet i kartet er gjort på frihånd og stemmer ikke med virkeligheten. Turbeskrivelsen mangler også.Vil du være med å bidra? Send gjerne inn bilder/gps-spor/turbeskrivelse til petter.jenset@mrfylke.no.

Fottur
Grønn
Tidsbruk
15 min.

Løype på kart

Val for kartet:

Køyreskildring
Print ut