English

Grisetsetra

Rauma

Kort om turen

Godt tilrettelagt tur med mye historie. Følger først stien til Presten og går så nedover mot Sjølbotn og til Grisetsetra.

Ruteskildring

Kjør mot Griset, ta til høyre langs grusveg før gården og parker ved "Skallinj". Her står informasjonstavle om stien og merkesteinar oppover. Det er gjort et stort arbeid de siste årene med å restaurere stien, og merke de gamle navnene langs stien. I en egen kasse i informasjonsskiltene ligger et hefte med navn og beskrivelse av de gamle navnene. Følg veien ca. 100 meter videre innover, før stien tar opp til venstre rett etter elva. Stien følger elva et stykke før den går inn i skogen, etter en stund krysser den en traktorvei. Stien går relativt bratt opp til Førnakken (dialekt for furunakken). Dette er en flott rasteplass (med bålplass), og med eget informasjonsskilt. Herfra legger stien seg litt, og følger elva et stykke før den går opp det siste stykket mot Presten. Dette er en stor varde.   Herfra følger stien videre rett fram og gjennom et gammelt steingjerde. Dette var bygd for å hindre at budskapen gikk ned igjen før de ble hentet. Herfra er det flott utsikt ned mot Grisetsetra og Setervatna. Stien fortsetter slakt nedover Sjølbotn, forbi Skoltatjørna og deretter ned i botn. Elva krysses like nedom det nederste vatnet, og følger så høyresiden av elva ned til Grisetsetra. Kilde:
Fottur
Blå
Lengde
4,64 km en vei
Stigning
675 m
Tidsbruk
4 t. 0 min.

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut