English

Gløsvågen

Kristiansund

Kort om turen

Gløsvågen er hekke- og trekklokalitet for våtmarksfugl. Området er svært næringsrikt og har en påfallande rik fuglefauna. Området er naturreservat. Turen går inn naturreservatet. Du kan velge å legge turen ut til Kolvika også. Kolvikaområdet er statlig sikret friluftsområde. Området byr på mange muligheter til ulike friluftsaktiviteter som bading og fisking. Dette er en lett tur som passer for hele familien.

Ruteskildring

Turen starter ved Dalehallen. Dalehallen ligger på Dale på Nordlandet i Kristiansund. De første 1.200 metrene går på asfaltert gang- og sykkelvei. Vegen går svakt oppover. Gang- og sykkelvegen går på venstre side av bilvegen. På høyre side av bilvegen er området statlig sikret friluftsområde Røssern - Vollvatnet - Kvennberget. Se http://www.gislink.no/Friluftsomraader/150301300.htm. Etter 1.200 m. skal du svinge til venstre, inn på asfaltert vei ned mot Gløsvågen. Veien går svakt nedover. Dette er en svært lite trafikkert bilvei. På høyre hand har du et jorde. Er du heldig går det hester ute. Området er og registrert beiteområde for rådyr. Etter 800 m. er det slutt på asfaltert vei. Fra nå av er det grusvei. Du er nå kommet ned til området med naturreservat. Det er på flere steder satt opp informasjonstavler som kan fortelle deg litt om området. Følg veien innover til høyre til du kommer til enden av Vågen.

Tilkomst og parkering

Om du kommer fra Krifast kjører du over Frei, til Innlandet og tar av fra hovedveien (RV70) i Melkvikan mot Dale. Det samme, om du kommer fra Kristiansund kjører du til Innlandet og tar av fra hovedveien (RV70) i Meldvikan mot Dale. Du skal inn på Fv 423. Første del av veien heter Dalegata. Den går over i Gløsvågveien. Etter om lag 2 km ligger Dalehallen på venstre side. Det er ikke helt enkelt å skjønne at dette er en idrettshall. Det er ikke skiltet, og foran hallen er det et større påbygg. Om du kommer til et vegskilt på venstre hand som sier Kremleveien har du kjørt for langt. Det er gode parkeringsmuligheter ved Dalehallen. Parkering ved Dalehallen. Her er det mange p-plasser. Ingen p-avgift.
Fottur
Grønn
Stigning
47 m
Tidsbruk
1 t. 35 min.
Sesong
Vinter, Vår, Sommer, Høst
Høyeste punkt
38 moh

Løype på kart

Underlag Lengde i km
Asfalt 4

Offentleg transport

Det er mulig å reise med buss. Da kan du enten gå av bussen ved Dalehallen, der turbeskrivelsen starter fra, eller du kan ta bussen ned til Kolvika. Se http://www.frammr.no

Anna

Kart

Norge - serien 103 Kristiansund 1:50 000
Køyreskildring
Print ut