English

Gjørahaugen

Sunndal

Kort om turen

Gjørahaugen er naturreservat som ble opprettet i 1999. Dette innebærer at det er forbudt med alle tekniske inngrep og at planter og dyr er fredet. All ferdsel, unntatt til fots, er forbudt. Formålet med fredinga er å sikre et skogområde med alt naturlig plante- og dyreliv. Av spesielle kvaliteter kan nevnes at lokaliteten har mange vegetasjonstyper og er en av de mest artsrike lokalitetene i fylket. Ekstremt tørr kalkfuruskog med varmekjære arter er en svært viktig vegetasjonstype. Lokaliteten har i tillegg til botaniske verneverdier også landskapsmessigog geologisk verneverdi. Kalkfuruskogen er resultatet av en vegetasjon der nøysomme furuskogsarter som einer osv. vokser sammen med kravfulle busker og urter, som for eksempel kantkonvall. På vestlandet er denne skogtypen sjelden.

Ruteskildring

Turen går langs en tørr og fin sti, men med jamn stigning hele vegen.For små barn er turen litt for tung. Det finnes ikke drikkevann langs ruta. Ta med vannflaske. En flott dagstur er å følge fjellryggen fra Gjørashaugen og opp til Ekretinden (1189) og Graslitind (1522). Her går man på kanten av stupet, og ser rett ned i pipene på Gravemsgårdene.Der ryggen er på det smaleste kan en se nedover Sunndalen på den ene siden, og ved å snu seg ser en veien opp Gråura og ned på gårdene Vollan og Liahjell. Turen kan evt. fortsettes rundt via Volladalen og ned på Vollasetra.

Tilkomst og parkering

Kjør ca. 35 km. på RV 70 fra Sunndalsøra til Oppdal. Passér skilt med fartsbegrensning opphevet på Gjøra. Etter skiltet er det en liten parkeringsplass på høyre side av riksvegen. Gå tilbake ca. 80 meter i retning Gjøra og der starter stien i jordekanten.
Fottur
Blå
Lengde
1,3 km en vei
Stigning
460 m
Tidsbruk
1 t. 50 min.

Løype på kart

Underlag Lengde i km
Sti 2,6

Offentleg transport

Nettbuss mellom Sunndalsøra og Oppdal

Anna

m Det sies at Gjørahaugen er bygget opp av kaffegrugg og gamle juletrær..

Kart

Statens kartverk M711 Blad 1420 II eller Turkart for Sunndal Kommune eMap
Køyreskildring
Print ut