English

Gjølbotn

Rauma

Kort om turen

Bratt tur langs fin sti opp lia fra Berildstølen til Gjølbotn mellom Hesten og Gammelstølsfjellet.

Ruteskildring

Parker ved den store parkeringsplassen på Herdsla før Berildstølen (bomveg). Følg bilvegen ca. hundre meter til elva som kommer ned fra venstre. Ta av oppover til venstre før elva, og følg elva til selve stigningen begynner. Opp stigningen følges sti langsmed ryggen til venstre for elva opp i botnen. Fra botnen følger stien dalbunnen videre innover til venstre for elva og inn til vatnet. Herfra er det mulig å gå videre opp til Hesten, eller videre innover i Botnen til skaret og ned igjen via Sjøbolet. Kilde:
Fottur
Blå
Lengde
1,9 km en vei
Stigning
456 m
Tidsbruk
2 t. 5 min.

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut