English

Gjermundnes kultursti

Vestnes

Kort om turen

Området på Gjermundnes er et levende kulturlandsskap. Området er rikt på kulturminner. Informasjonstavler gir god informasjon underveis. For meir informasjon om kulturminner, sjekk://http://www.kulturminnesok.no. Langs veien, ved Holmesundet, får du også utsikt til Gjermundnesholmen, egen infotavle om gravhaugene på holmen.

Ruteskildring

Delvis asfaltert vei og delvis grusvei. Grusvei langs sjøen. En kort bakke (15 meter) med stigning på 15 % på grusveien. Besøkende kan velge mellom to parkeringsplasser. Den ene ved landbruksmuseet, den andre nede ved boligområdet Bakneset. Begge parkeringsplassene har store informasjonstavler som forteller om området. Flere mindre tavler langs veien. Hele området er tilgjengelig fra begge parkeringene. Starter fra landbruksmuseet og følger kommuneveien vestover, så videre nordover, til høyre, gjennom Justgarden og ned til Einargarden. Derfra vestover ned til turkasse ved sjøen og sørvestover langs sjøen til Bakneset. Retur samme vei eller kommunal vei tilbake til Gjermundnes.  På grusveien er det en kort bakke som har en stigning på 9 grader (15%). For rullestol vil det være lettest å følge retning fra Gjermundnes til Bakneset og følge kommunal veg tilbake til Gjermundnes. Kulturstien har informasjonsplakater langs hele strekningen. Hovedinformasjonen står i begge ender av kulturstien. Det kan være beitedyr både ved Korsstøneset og Næsaodden. Ta hensyn til beitedyr og lukk alle grinder! Fra turkassen går det sti videre langs sjøkanten mot nordøst ut til Korsstøneset. Neset er et flott utkikkspunkt og god fiskeplass. Med start fra landbruksmuseet kan en også gå nedover til sjøen (Gjermundnesbukta) langs en grusvei. Ved sjøen har Gjermundnes landbruksskolen laget grillplass med plen ved ei lita sandstrand. Dette er en fin badeplass.

Tilkomst og parkering

E 136 med avkjøring til kommunal vei, enten på Gjermundnes eller på Vike. Parkering i begge ender av turen, både ved museet på Gjermundnes og ved boligområdet Bakneset. Fri parkering begge steder. NB! Parkering bare i startsted og sluttsted. Ingen parkering i gardstun langs kulturstien.
Fottur
Grønn
Lengde
1,9 km en vei
Stigning
10 m
Tidsbruk
1 t. 0 min
Høyeste punkt
53 moh

Løype på kart

Offentleg transport

Lokalbuss stopper ved Gjermundnes vgs. Ekspressbuss stopper ved E 136, 750 meter fra startpunktet på Gjermundnes eller like sør for Coop Marked Vikebukt.

Anna

Fra Bakneset går det en kort skogsvei og sti ut til Næsaodden. Odden har flere gravhauger. Ved fjære sjø er det mulig å gå nesten hele veien på selve stranda fra Næsaodden og ut til Korsstøneset. Den langgrunne steinfjæra fristar til krabbejakt mm.

Kart

Vestnes 1220 II
Køyreskildring
Print ut