English

Geitnausa (456 moh.) fra Eikenos

Ålesund

Kort om turen

En flott tur med fantastisk utsikt! Denne turen starter fra parkeringsplassen på toppen av Eikenosa, og tar deg nordøstover opp til Geitnausa. Oppe i krysset som fører ned mot Ivar Aasen-hytta tar vi en avstikker opp mot nord og følger en sti som tar oss opp til Røssevollvatnet, dette for å 'slippe' å gå samme veien opp og ned til vatnet. Det er lagt inn et veipunkt på en hylle rett vest for Geitnausa, som også er et flott utsiktspunkt. Fra Geitnausa eller Geitnosa (456 moh.) går turen sørover og ned mot Røssevollsvatnets østende. Fra vatnet følger du en skitrasé til midten av vatnet, og går over broen. Deretter følger du strake veien ned til parkeringsplassen på Eikenos. Enkelte helger kan det være servering av mat på Ivar Aasen-hytta. Vatna er flotte badeplasser om sommeren, og gode skøytearenaer om vinteren. Sjekk tykkelsen først! Husk ispigger for å komme deg opp av vannet om uhellet skulle være ute. Området er noe myrete, og det kan by på noe mygg. Gode bær- og soppforekomster. Det foregår også hjortejakt her om høsten. Sko som tåler fukt er et 'must', selv om sommeren. 

Ruteskildring

Fra parkeringsplassen på Eikenos følger du skiltingen mot Ivar Aasen-hytta. Dette er god og fin vei som stadig er under utbedring. Etter ca. 600 meter kommer du opp til en veideling, mot sør ser du Ivar Åsen hytta, og mot nord noen store furutrær, med en sti bakom disse. Vi skal følge stien som går mot nordøst. Det står normalt en benk like ved veidelingen. Stien tar deg gjennom en lav skog og tett kratt. Stien er tydelig hele veien, men noe fuktig. Etter ca. 750 meter er du igjen kommet inn på den veien du forlot nede ved Ivar Aasen-hytta. Du står nå oppe ved Røssevollsvatnet. Da er det bare å følge veien østover til du kommer til en bro. Du skal over denne broa og opp mellom husa (Eikenosetra) foran deg. Fra høyden bak Eikenossetra følger du stien som fortsetter nordvestover. Oppe på ca. 390 moh., etter 270 meter på stien, er det noen små varder ved stien. Her skal du over på en noe utydelig sti, som fører nordover, til østsiden av Blindelvsvatnet. Du ser en varde på toppen foran deg, du skal forbi denne. Fra denne varden (ligger inne som et eget veipunkt i GPX-filen) er det tydelig sti frem til Geitnausa. For å få en liten variasjon på turen opp hit, velger jeg å ta deg med sørøstover på en tydelig sti. Følg stien ca. 800 meter sørøstover til det nordøstre hjørnet av Haugstølsvatnet (430 moh.). Her går stien mot sør og følger vannet til sørenden. Vi går nå inn i noe som kan karakteriseres som et dyretråkk/rås og følger dette sør, sørvest til nordøstenden av Røssevollvatnet. Her går det en tydelig sti (skitrasé) langs nordsiden av vatnet mot vest. Det er denne vi skal følge. Et alternativ er å gå videre sørover langs østenden av vatnet, ned til Røssevollssetra og over demningen, og følge traktor/bilveien tilbake til parkeringen nede på Eikenosen. Denne turen går vestover langs nordsiden av vatnet. Du er snart tilbake til broen som tar deg over Røssevollsvatnet. Da følger du 'hovedveien' ned igjen til parkeringen på Eikenos.

Tilkomst og parkering

Fra Spjelkavik følger man fv. 39 mot Bergen/Sulesund. Etter Blindheimtunnelen svinger du mot høyre og følger skiltingen mot Magerholm fergekai. Etter ca. 2,5 kilometer passerer du Ødegaard bil og Borgund folkehøgskole. Etter ytterligere ca. 500 meter kommer du til et veikryss som går opp mot venstre; det er skiltet mot Eikenos. Da er det bare å følge veien til bommen øverst oppe på Eikenos. Der er det tre relativt store parkeringsplasser.
Fottur
Blå
Lengde
8,41 km en vei
Stigning
320 m
Tidsbruk
2 t. 55 min.
Høyeste punkt
438 moh

Løype på kart

Underlag Lengde i km
Sti 5,2

Offentleg transport

Nei, men du kan ta buss mot Magerholm og gå av ved Eikenos, nede på FV 60. Det blir da noen ekstra høydemeter og 1.6 kilometer på asfalt. Se følgende nettsteder for nermere informasjon: http://www.170mr.no http://www.nettbuss.no

Anna

Det er fisk i de fleste vatna på Emblemsfjellet. Husk å løse fiskekort før du fisker. Det er fiskeforbud i to av vatna på fjellet; Strokevatnet og Haugstølsvatnet. NB: De forskjellige fiskevatna har forskjellige navn i virkeligheten enn det som er oppgitt i karta. Det største vatnet på denne turen er oppgitt å hete Blindheimsvatnet (383 moh.). På folkemunne er det Blindelvsvatnet. Dette vatnet blir også oppgitt til å hete Strokevatn på noen kart.

Kart

"Ålesund" i turkartserien fra Statens kartverk best. nr. 2535 og Sykkylven, blad 1219 IV i M711 kartserien
Køyreskildring
Print ut