English

Gamle setervegen

Rauma

Kort om turen

Turen følger oppmerket sti i skogsterreng langs den gamle setervegen på Ytre Mittet. Kan fungere som rundløype ved at en følger den bomveien (Hjellveien) ned igjen fra Yttermittetsetra.

Ruteskildring

Parker før bommen på bomvegen til Yttermittetsetra. Passer bommen og ta av til høyre opp første skogsvei (Nygjerdet). Herfra er det en tydelig sti frem til Yttermittetsetra. I gamle dager ble det fortalt at veien var så fin at en kunne kjøre med stolkjerre. Løer og gamle stedsnavn er merket med stedsnavnskilt. Veien kommer inn på Yttermittetsetra ved Liagjerdet. Dette er trolig den eldste delen av setra, med eldre bygninger, tufter og en til dels åpen setervoll. Et ildsted under torva er datert til eldre jarnalder (200 e.Kr.). Kilde:
Fottur
Grønn
Lengde
5,1 km en vei
Stigning
288 m
Tidsbruk
3 t. 20 min.

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut