English

Frøystadtua

Herøy

Kort om turen

Frøystadtua ligg mellom Frøystad, Torvika og Røyra. Utsikt mot ytre og indre Herøy og mot Ulstein.

Rutebeskrivelse

Turen startar ved gamlevegen i Koppen. Råsa byrjar mellom hovedvegen og avkjørsla til steinbrotet. Råsa går først opp gjennom skogen, når du kjem oppom skogen går råsa over myrar og bortetter berga til toppen. Der er utlagt bruer over dei våtaste myrområda.

Adkomst og parkering

Når du kjem frå sør på fv 654 køyrer du ca 1 km forbi Herøybrua og tek til høgre ved ein fotgjengarovergang og parkerer på gamlevegen før steinbrotet. Når du kjem frå nord på fv 654 køyrer du ca 900m forbi Frøystadkrysset og tek til venstre ved fotgjengarovergangen og parkerer ved gamlevegen før steinbrotet. Ved gamlevegen i Koppen. Her kan vere lastebiltrafikk til steinbrotet så husk å parker slik at her er passering for lastebilar.
Fottur
Grønn
Lengde
1,9 km tur/retur
Stigning
150 m
Tidsbruk
55 min.

Løype på kart

Valg for kartet:

Underlag Lengde i km
Sti 1,9

Kart

Turkart Ytre Søre Sunnmøre, M711 1119 I og IV, sunnmorskart.no
Kjørebeskrivelse
Print ut