English

Fra Tueneset til Slinningsodden

Ålesund

Kort om turen

Dette er en fin sykkeltur på en ikke altfor trafikkert veg. Fra angitt start ved parkeringen på SIF-stadion er det ca. 10 kilometer rundt Hessøya. Det anbefales en sving om Tueneset for å se på utsikten fra de ytre bunkersene. Det er også noen gapahuker i området med opparbeidet grill-og bålplass. Samme som start.

Ruteskildring

På turen fra Tueneset til Stavneset passerer du bl.a. Atlanterhavsparken.   I sommerhalvåret er det flere benker langs veien som kan benyttes til pauser og for å nyte utsikten mot Breisundet. Fra Sævollen følger vi en ny vei langs fjøra. Denne vegen ble laget delvis pga. at et renseanlegg og fire pumpestasjoner ble lagt hit samt at utbyggere laget veg i forbindelse med utbygging. Det store som ble oppnådd med denne utbyggingen var at vi fikk en renere sjø, barna fikk tryggere skoleveg, og vi fikk en turveg fra Korsvika til Slinningen. Store og små har nå fått tilgang til flotte friarealer og fjøra. Mellom Korsvika og Slinningsodden kan du sykle gjennom Hekseskogen, en liten samling med trær og busker, med noen lekeapparat for de minste. Ute på Slinningsodden er det et opparbeidet parkanlegg med bord og stoler. Her er det god utsikt mot bl.a. Slinningsbålet. Det anbefales en svipptur nedenom Slinningsbua. Her er det i tillegg til fin utsikt mot Ålesund og Langevåg og en god fiskeplass. Vi følger hovedveien fra Slinningen, gjennom Skarbøvika til småbåthavna og opp bakkene til Siffen. Pga. den nye turvegen rundt Hessa er det bare én motbakke på denne flotte turen, og det er nettopp denne som går fra småbåthavna og opp til Siffen. I stedet for å sykle Skarbøvikgata, kan man sykle opp forbi Skarbøvik ungdomsskole og følge Ole Thoresensgate bort til krysset Harhauggata. Her tar man til venstre bort Stor-Olavegen til Tuenesvegen og opp til Siffen. På denne ruten er det mye mindre trafikk, selv om det er gang- og sykkelveg langs Skarbøvikgata.

Tilkomst og parkering

Parkering ved SIF-huset eller rett før Atlanterhavsparken. http://www.skarbovik.no SIF Fotball tar ikke betaling for bruken av parkeringsplassene. NB: parker fornuftig slik at flest mulig kan parkere. Det er stor aktivitet i området, både fotballtreninger og møter. Dette gjør at det til tider er behov for mange plasser. Selv om du kommer og det er ingen biler i området så kan det plutselig dukke opp mange når du er ute og går/sykler.
Sykkeltur
Grønn
Stigning
40 m

Løype på kart

Underlag Lengde i km
Asfalt 8,0

Offentleg transport

Det går buss til Skarbøvika. Når Atlanterhavsparken er åpen, går bussene dit. Ellers er det busstopp ved: -småbåthavna, -Skarbøvik omsorgsenter, -Kiwi, -Skarbøvik ungdomsskole og -Sævollen på Hessa. Se også internett: http://www.frammr.no/ samt http://www.nettbuss.no

Anna

Det er offentlig toalett på Tueneset og i Parrvika. Disse driftes av Friluftsrådet i Ålesund og omland. Sykler og særlig aktsomhet: Tueneset er først og fremst for de gående. De som sykler må vise høy grad av aktsomhet. Dette er ikke stedet for full fart. Brems ned!

Kart

Køyreskildring
Print ut