English

Flyene

Fjord

Kort om turen

OBS! Opnar ca. 1. juni. Dette er ein lett tur som passar for dei fleste. Det er berre ca 250 høgdemeter stigning fordelt på omlag 4 km, så nokon bratt tur er det ikkje. Råsa går forbi Kaldhusstølen,ein fin støl med fem bygningar, tak ein liten avstikkar her. Rett før du kjem til målet går råsa forbi ei lita tjønn, ein idyll i seg sjølv. Er det stille ver får du fine motiv av skog og fjell som speglar seg. Det er berre å tak fram fotoapparatet her, for no er det berre eit lite stykke før du får verkeleg bruk for det. Når du no kjem ut på Flyene har du fri sikt ned i Tafjorden og utover fjorden.Rett under ser ein Onilsavatnet, og såret i fjellsida på Breinausa er ikkje til å unngå å sjå. Her gjekk det eit stort ras ned i Jimdalen i 1994. Bak deg ruvar Storfjellet som deler dalføret i to. Rødalen og Reindalen på eine sida, og Kaldhusdalen på andre sida.Er ikkje meir enn knappe 800moh på Flyene, men ein får ei utruleg utsikt.

Rutebeskrivelse

Råsa går først i tett skog, litt stigning. Så et det flatare, myrdrag, knausar og fureskog. Deretter litt nedover, no kjem ein til Kaldhusstølen (550 moh). Like ved den møter ein råsa frå Kaldhussætra (kan også starte turen frå turistforeningshytta der). Råsa går no slakt opp og utover lia.Tett skog mykje av turen, men det opnar seg etter kvart. Etter 1,5-2 time er du ved målet, her er det slutt på skog så det er fri sikt til alle kantar, ei fantastisk utsikt. Tak fram nista og nyt livet! Turkassa finn du på TK-hytta på knausen.Råsa går videre ned i Øyna, så om du ikkje vil gå samme vegen tilbake er muligheita der. Då er det sjølvsagt greit å vere fleire slik at ein har bil på begge plassar. Råsa her er heilt grei, men ikkje så fin som der du kom.

Adkomst og parkering

Du køyrer framover Tafjorden, hald fram mot Kaldhussætra der vegen deler seg. Litt etter at du er ferdig med stigninga opp frå Kaldhusdalen er der ei lita opning og ein vegstubbe inn til venstre. Her parkerar du og startar turen. Litt lenger framme går kraftlinja heilt inn til vegen, ser du den er du på rett plass.
Fottur
Blå
Lengde
4 km en vei
Stigning
250 m
Tidsbruk
2 t. 10 min.

Løype på kart

Valg for kartet:

Underlag Lengde i km
Sti 3,5

Offentlig transport

Nei

Kart

Turkart for Norddal 1:50 000, Tafjordfjella 1:50 000
Kjørebeskrivelse
Print ut