English

Fjellsetra

Vestnes

Kort om turen

Grei tur til ei seter med flott utsikt utover mot Molde og havet. Først langs veg, deretter god sti.

Ruteskildring

Parker ved brua på Øvre Reistad. Følg veg til bomveg og fortsett oppover bomvegen i 2,6 km (til endes). Hold til venstre i alle kryss med grusveg, bortsett fra i siste kryss der en går rett fram. Fra parkeringa i toppen av bomvegen går det traktorveg inn til høyre, som etterhvert går over til god sti. Følg stien som runder ryggen fram til Fjellsetra. Bok på veggen ved første hytta ned til høyre for stien. Herfra kan en fortsette opp til Lomtjønna eller videre innover til Svartevatnet. Kilde:

Fottur
Grønn
Lengde
3,77 km en vei
Stigning
0 m

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut