English

Fiskarstrandhyttene

Sula

Ruteskildring

Godt opparbeidet sti, men ved mye nedbør bør vanntett skotøy benyttes. Stien går mye på svaberg og røtter. Jamn stigning frå foten av fjellet. God utsikt. De fleste krysspunkt i løypenettet er godt skiltet.

NB! På grunn av anleggsarbeid i området er stien skiltet om. Følg ordinær skilting mot Gjølevatnet, i tillegg er det satt opp Stikk UT-piler i alle sti-kryss.

Tilkomst og parkering

Lømyra idrettsanlegg (Fiskerstrand): Gode parkeringsmuligheter. Skiltet avkjørsel ved hovedvei. Stien starter mellom fotballbanene og vannet. GPS.koordinater: N62 25.972 E6 16.209
Fottur
Blå
Lengde
3,21 km en vei
Stigning
322 m
Tidsbruk
2 t. 25 min.
Høyeste punkt
286 moh
Mobildekning
Ja

Løype på kart

Underlag Lengde i km
Sti 5,4

Kart

Turkart Ålesund. Målestokk 1: 50 000
Køyreskildring
Print ut