English

Fagerfjellet

Averøy

Kort om turen

Fagerfjellet er Averøys nest høyeste fjell med 634 meter over havet. Turen som er beskrevet her er via Gulltanna ( 591 moh.) som er et av Averøys mest populære turmål. Det er tydelig og god sti hele veien opp til toppen, hvor det er fantastisk utsikt i alle himmelretninger. Den siste delen av turen fra Gulltanna til Fagerfjellet gir en fin høyfjellsfølelse med lett fin terreng.

Ruteskildring

Turbeskrivelse med startsted på parkeringsplassen midt oppe på Follandskaret/Kornstadkleiva. Lengden på turen er satt herfra. Du kan også starte nede ved Folland stadion, og gå 2,1 km. langs vei opp til Kornstadkleiva. Stien starter ved en liten av parkeringsplass hvor det er skiltet til Gulltanna. Herfra ser du ryggen du skal opp, men ikke toppen av Gulltanna. Hele veien er det svært tydelig sti. Det er ingen stidelere som gjør at du kan gå ut av stien og ta av i feil retning.Første del av stien går over myr. I verste regnperiodene kan det være noe bløtt her. Det er utlagt klopper. Stien går så inn i en mørk granskog, så over i lauvskog før en kommer opp over tregrensa. Over tregrensa svinger stien seg opp mot Ramsdalsaksla og videre i retning Gulltanna. Her oppe er det 360 grader panorama. På toppen er det turkasse satt opp av Kårvåg IL Fra Gulltanna går det den første delen av turen felles sti mot Meekknoken og Fagerfjellet (merket med StikkUT skilt), så etter ca 500m skilles stiene, og stien til Fagerfjellet følger en rygg som går rett i overkant av de gamle gruvene. Fagerfjellet er er et bredt fjellmassiv og StikkUT-kassen er plasser ved noen store steiner ca midt på fjellet. Det er ikke noen tydelig sti den siste delen av turen inn mot turkassen.

Tilkomst og parkering

Turen er beskrevet fra Follandsskaret. Uavnengig om du kommer fra Eide eller Kristiansund: Kjør Fv64 til Kårvåg. Herfra skal du ta Fv249 opp Follandsdalen. Kommer du fra Eide og Atlanterhavsvegen blir dette på høyre hånd opp mot fjellet. Fra Kristiansund og Bruhagen blir det på venstre hånd opp mot fjellet. Følg asfaltert vei helt inn i dalen, og ta av opp til Follandskare opp til Kornstadkleiva. Parkering ved Folland stadion, Follandsvatnet. Gratis parkering. Herfra går det god grusvei om lag 2,1 km. opp til Follandsskaret, eventuelt man kan følge sti i skogen. Parkering oppe på Follandsskaret/Kornstadkleiva. Kjør da om lag 2,1 km på vei opp fra Follandsvatnet. Ingen p-avgift.
Fottur
Blå
Lengde
3,6 km en vei
Stigning
500 m
Tidsbruk
3 t. 5 min.

Løype på kart

Underlag Lengde i km
Sti 3,3

Offentleg transport

Buss til Kårvåg, Averøy. se http://www.frammr.no. Fra Kårvåg må man gå eller sykle opp til Follandsvatnet og videre opp Follandsskaret. Det er om lag sju kilometer fra Kårvåg og opp til Follandsvatnet.

Anna

Gulltanna ligger midt i et fjellparti sentralt i kommunen. Det er snaufjell over omlag 400 meter. Mot nord skjæres området av bunner og daler, mens det mot sør er jevn, til dels bratt hellning mot fjorden. Skogbildet er variert, med plantefelt, blandingsskog og fjellbjørkeskog. Både vinter og sommer er dette det mest brukte turområdet i Averøy. Løypenettet er omfattande, og det blir kjørt opp scooterløyper på snøføre. Follandsvatnet blir reget for å være innenfor dette fjellpartiområdet. Både i Follandsvatnet og i Taraldsvatnet er det mulighet til fiske. I Dyrsetlia og i Vassdalen mot Fagerfjellet ligger gamle gruveanlegg. Det er flere setertufter i dette området. Disse kulturminnene ligger litt utenfor løypetraseen til Gulltanna, men noen av gruveinngangene kan sees fra toppen av Gulltanna. Gulltannmarsjen: Kårvåg IL arrangerer hver høst Gulltannmarsjen. Den starter ved Folland stadion ved Follandsvatnet. Vanligvis første helga i september. Turen er beskrevet i Olsen, Kai A. og Pedersen, Bjørnar S. (2008): Turbok for Kristiansund og omegn. s. 75 f.f. Johansen, Håvard og Gaupset, Dina (2008): 101 turer på Ytre Nordmøre. s. 210 f.f.
Køyreskildring
Print ut