English

Engan - Berill

Rauma

Kort om turen

Tur som følger gamle seterveger, traktorveger og stier i flatt terreng langs dalsida og forbi Vårsetra og Demdalsvatnet.

Ruteskildring

Turen kan gåes i begge retninger, og på Innfjordssida kan en enten starte med traktorveg på Engan eller på ved brua på Engevollan. Turen er her beskrevet fra Engevollan til Berill (kraftstasjonen). Kjør mot Berill, ta til høyre på første skogsveg etter å ha passert brua til Engan. Parker på andre siden av brua (Parkering merket Vårsetra). Følg traktorveg gjennom skogen til Vårsetra (skiltet). Her kan en gå til høyre og krysse elva til traktoveg, eller følge sti fram til elva (forbi grind) og så inn på traktorvegen. Følg traktorveg videre til endes og fortsett på sti inn i skogen. Etterhvert vil en se Demmdalsvatnet. Her kan en gå ned til vatnet til en liten Heller. Alternativt holde høyden rundt rygg. Hvis en går ned til Helleren, går stien opp igjen fra Helleren og så rundt en rygg. Stien kommer etterhvert inn på traktorveg som følges til kraftstasjonen på Berill. Kilde:
Fottur
Blå
Lengde
3,92 km en vei
Stigning
176 m
Tidsbruk
2 t. 25 min.

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut