English

Eidsvåg - Vistdal

Molde

Kort om turen

Denne turen er for de som ønsker en lengre padletur i fine omgivelser. Ta en pause i Vistdal med å besøke f.eks samvirkelaget, før du padler samme vei tilbake til Eidsvåg.

Ruteskildring

Fra Eidsvåg badestrand følger en sørsiden av fjorden og padler ut mot Prestholmen. Prestholmen ligger midt i fjorden godt synlig fra utgangspunktet. Når denne er passert settes kursen mot Gauprøra som er et fraflyttet gårdsbruk. Her passer det godt å ta en pause ved land før neste padleetappe mot Vistdal starter.Padle langs land og ta inn sundet når du kommer til Vistdalsholmen. Kursen settes da mot naustrekka som ligger innerst i Vistdalsbukta. Det er fint å gå i land ved voren som ligger inntil naustrekka. Dersom butikken, som ligger ca 300 meter fra voren er åpen, bør en legge inn en velforkjent ispause der.

Tilkomst og parkering

Turen starter ved Eidsvåg badestrand. Her er en rampe slik at du kan sjøsette kajakken på en enkel måte. Det er mulig å få låne kajakk som ligger i servicebygget på badestranda. Ta da kontakt med Eidsvåg Fjordhotell som ligger rett ved siden av badestranda. Eidsvåg badestrand
Padletur
Blå
Lengde
9,61 km en vei
Tidsbruk
4 t. 50 min.

Løype på kart

Offentleg transport

Busstopp i Eidsvåg sentrum, ca 2 km fra Eidsvåg badestrand

Beskrivelse av sjøforhold

Sjøområdet mellom Prestholmen og Gauprøra kan være krevende ved at strøm og vindforholdene kan endre seg fort.

Anna

På padleturen mellom Eidsvåg og Vistdal sentrum passeres Prestholmen og Vistdalsholmen sjøfuglreservat. I perioden 1. mai til og med 31. juli er det ikke tillatt å gå i land på disse to holmene. I hekketiden må huske på å ikke padle for nær holmene. For nærmere informasjon om naturreservatene se; http://faktaark.naturbase.no/Vern?id=VV00002892 http://faktaark.naturbase.no/Vern?id=VV00002894
Køyreskildring
Print ut