English

Digervarden

Rauma

Kort om turen

Dette er en tur som delvis har god sti, men delvis går i terrenget uten sti. Når man når turmålet, får man en flott utsikt over øvre Romsdalen.

Ruteskildring

Turen går delvis i terrenget uten sti, så man må påregne å gå i noe myrlendt terreng og noe bjørkeris. Kjør vegen mot Sandgrovbotn. Parker ved Tertmyra (Brumyren) der det står ei stor steinplate med informasjon om Dovrefjell verneområde. Gå litt oppover vegen. Rett før brua starter sti til høyre merka med Digervarden. Stien er først fin og tydelig og følger langsmed lia med litt halling. Etter å passert gjennom et skar, kommer man opp på en god sausti. Følg denne litt til venstre. Her står skilt Digervarden som peker rett mot fjellet. Her er det ikke sti men følg rødmerking rett opp til det kommer til en nytt skilt som peker til venstre. Her holder man til høyre for myra hele vegen. Rett fram på ei høyde ser man en varde på ca 1 meter. Man skal til denne varden. Når man er kommer opp til denne varden, ser man Digervarden mot "himmelsjå". Tar man rakt bortover lia mot varden, blir det noe ris og bløtt terreng å gå i, følger man merkinga er det tørrere. Kilde:
Fottur
Blå
Lengde
3,61 km en vei
Stigning
310 m
Tidsbruk
2 t. 35 min.

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut