English

Den julianske borg og Isflålabyrinten

Ørsta

Kort om turen

Denne turen tek deg til dei to trojaborgene oppe på Vartdalsfjellet: Den Julianske borg ved Grøthornet og Isflålabyrinten mellom Vardehorn og Isflåna.

Ruteskildring

Stien starter på nordsiden av garasjen, rett bak informasjonstavlen om Den julianske borg. Du går over en eng/beitemark, og følger et gjerde. Dette skal du ha på venstre hånd. Ved østenden av engen kommer du til en liten 'bro' med en grind, ca. 200 meter fra start. Denne skal du over. Husk å lukke grinda etter deg. Turen videre går i skogsterreng, med et gjerde på høyre side, og en steingard på venstrehånd. Etter en stund forsvinner både gjerdet og steingarden.Du er nå på en 'morene'/ras rygg og skal følge denne videre opp og ut av skogen på ca. 530 moh. Store deler av denne turen, gjennom skogen, er merket. Enten med røde flekker på trærne, eller med skilt. Etter hvert vil det dukke opp en steingard, på høyre hånd. Denne følger du opp til ca. 410 moh. Her skal du krysse over denne, og videre over en lysning i skogen, og nesten helt bort til fremste Ljoselva. For et trenet øye er stien 'tydelig' på hele denne rundturen, men for noen vil den nok forsvinne her og der. Spesielt når du er kommet ut av skogen.  Vel ute av skogen, er det spredte klynger av trær. Oppe på ca. 600 meter over havet står det noen bjerk. Ett av disse er skiltet med 'Den julianske borg' Dette er det siste skiltet på ruten, til du er her igjen på returen.Det er noen busker med merkebånd (falmet), og det er satt opp noen pinner et stykke på veien, det er også noen varder langs denne ruten. Her oppe, når du er ute av skogen, trenger du i grunn ingen sti, da fjellet er flatt, med en skråing mot vest. Til høyre (sør), i 'himmelsjå', ser du høydedraget hvor Den julianske borg befinner seg.Rett frem ser du Isflåna, og til venstre (nord) for denne ser du Vardehorn. Fra denne posisjonen ved bjørka med skiltet på, er det relativt grei vei videre, uansett hvilken retning du går. Skal du sørover, mot Den julianske borg, kan det lønne seg å gå noe østover først, da det er et lite skar/gjel mellom deg og 'borgen'. Gå i en stor bue, mot sør. Etter ca. 200 meter kommer du til en flott 'pausestein' - Appelsinstein. Her er det en flott utsikt og det er godt med en pause!Denne steinen er lett å se, da det ikke er mange store steiner i terrenget. Stien går videre en ca. 600 meter, sørøstover her kommer du til en ganske så markert hvit marmorstein. I alt det grå skiller denne seg godt ut.Her er det et tydelig kryss. Tar du til venstre går du mot Isflåna og Vardehorn, samt Isflålabyrinten. Til høyre og mot sør ligger Grøthornet og Den julianske borg. Det er ca. 600 meter til Den julianske borg, og 1 kilometer til Isflålabyrinten fra dette krysset. Det er en enkel tur til Den julianske borg, som er turens hovedmål. Labyrinten er noe mindre enn Isflålabyrinten, men denne er mye mer tydelig da det bla. ikke er så mye vegetasjon i området.Den ligger på platået sørøst for den hvite steinen her. Stien er ganske så tydelig helt frem, og labyrinten er markert med små varder og stein som er reist på høykant.  Isflålabyrinten ligger nokså midt i mellom Vardehorn og Isflåna, 433 meter i luftlinje fra begge plasser

Tilkomst og parkering

På Myklebust, til venstre (nord) for ei garasje merka 'Bakkegarden'. Det frå sjølve parkeringsplassen turen startar. Frå Festøy eller Ørsta, følger du E39 til Søre Vartdal.
Fottur
Rød
Lengde
2,63 km en vei
Stigning
760 m
Tidsbruk
3 t. 15 min.
Sesong
Vår, Sommer, Høst
Høyeste punkt
886 moh

Løype på kart

Underlag Lengde i km
Sti 8,6

Offentleg transport

Timeekspressen følger E39 fra Ålesund til Ørsta/Volda. Det er da ca. 3.5 kilometer på asfalt opp til Myklebust, og turstart. Se også internett: http://www.frammr.no/ samt http://www.nettbuss.no

Anna

Ferdsel i fjellet er på eget ansvar. Bruk fjellvett. Den julianske borg er fredet etter kulturminneloven §§ 3 og 4. Vis ansvar, ta hensyn til kulturarven vår. Gå forsiktig frem.

Kart

Sunnmørsalpane/Sunnmørsalpene i Turkart serien og Ålesund M711 serie Blad 1119 I. Norge-serien: Hjørundfjorden Blad 10070
Køyreskildring
Print ut