English

Daurmålsfjellet

Fjord

Kort om turen

Turen til Daurmåsfjellet frå Rellingsetra vil by på eit variert terreng, der du innom to gamle setrar, med fleire intakte/godt vedlikehaldne sel. På heile turen vil du ha ei flott utsikt framover Dyrdalen, og til dei majestetiske fjella rundt, som er av dei høgaste i Norddal kommune. Oppe på Daurmålsfjellet får du eit flott utstyn over bygda Norddal, og vidare utover Norddalsfjorden og til fjella rundt. Flott tur til alle årstider. Går du vidare frå Daurmålsfjellet, kjem du til det høgaste fjellet Norddal kommune, Torvløysa, på 1851m.o.h.

Ruteskildring

Du startar turen ved parkeringsplassen framme ved Rellingsetra, 570moh. Fram hit er det privat bomveg, der du betaler for deg ved parkeringsplass ved Hatlestad, 3 km lenger nordvest. Du går først rett over stølen på Rellingsetra, og passerer her nokre sel, før du startar på råsa rett framover i Dyrdalen, Råsa går i lett kupert terreng, og er noko steinete. Den kan vere noko våt, sidan den passerer fleire mindre bekkar som renn ut av myra ovanfor. Lenger framme blir råsa tørrare, og om lag etter 1km, kryssar du til venstre over ei bru (Dyrdalselva) Du går så ca. 250meter i litt motbakke før du kjem opp til Innsetsetra, 600moh. På denne stølen passerer du eit sel, og ei løe, før du finn skiltet mot Daurmålsfjellet ved det øvste selet på stølen. Her svingar du til høgre og føl merka rås oppover i eit stadig brattare terreng. Råsa går her i skog, og kan til tider vere noko sleip og glatt. Terrenget opnar seg opp når råsa svingar meir mot nord att. Då går du i fin bjørkeskog heilt til du når om lag tregrensa, og du kjem opp på ei stor myr. Her er det skilta til venstre mot utsiktspunktet på Daurmålsfjellet 805moh, og du må passere nokre myrar før du kan sjå utover bygda Norddal.På utsiktspunktet, ein bergknaus, finn du turposten. Du returnerer same veg tilbake.

Tilkomst og parkering

Turen startar frå parkeringsplassen ved Rellingsetra. Hit kan du køyre med personbil, viss du har betalt bomavgita ved parkeringsplass på Hatlestad. Du kan også velje å gå frå Hatlestad, om lag 3km på fin grusveg. Frå Eidsdal sentrum/ferjekai følgjer du først fylkesveg nordaustover mot Norddal, 5km. Du svingar oppover i bygda ved butikken og køyrer i om lag 2km før du svingar over ei bru ved Engeseth. Du held fram på asfaltert veg heile vegen opp til parkeringsplassen ved Hatlestad, ca 4km. På vegen passerer du fleire gardar. På parkeringsplassen finn du ei informasjonstavle med turkart over området. Nokre få Parkeringsplassar ved Rellingsetra. Bomveg. Stor parkerkeringsplass ved Hatlestad, ved bom/der bomveg startar.
Fottur
Blå
Lengde
3 km en vei
Stigning
240 m
Tidsbruk
2 t. 10 min.

Løype på kart

Val for kartet:

Underlag Lengde i km
Sti 2,5

Anna

Turen er godt skildra i turboka Opptur Geirangerfjorden. Startstaden Rellingsetra er utgangspunkt for fleire fine turar m.a. mot Middagshesten og Skorene i vest. Dyrdalen og Storvatnet i sør og Torvløysa i sør/sør-aust. I september blir motbakkeløpet 1851 opp//ned Norddal arrangert, som også har Daurmålsfjellet som eit mål. sjå link; http://norddalil.no/

Kart

Turkart Tafjord, 1:50.000, Turkart Norddal kommune, 1:50.000
Køyreskildring
Print ut