English

Bli kjent på Liabø

Heim

Kort om turen

Denne turen gjør deg bedre kjent på Liabø og gir deg innblikk i historien til Villa Viungen, Ingeborg Hauan, Johan Fredrik Øvrevik og andre personer og næringsvirksomheter som har preget lokalsamfunnet.

Ruteskildring

Turen starter og slutter ved Liatun omsorgsboliger og sykehjem. Ved inngangspartiet til Liatun er det turkasse med turbok til å skrive navnet sitt i og informasjon om området. Gå ut innkjørselen til Liatun og kryss E39. Ta til høyre og følg gang-og sykkelveien forbi butikksenteret. Ta til venstre i samme retning som E39. På hjørnet ligger spisestedet Rasteplassen, og der er det satt ut benker og turkasse med turbok til å skrive navnet sitt i og informasjon om næringsvirksomheten på Liabø. Området ved Rasteplassen kalles Høybuvollen. Tidligere lå det ei høybu her som ble brukt til lagring av høy, og som unge par etter sigende kunne smette inn i. Det var ikke annet enn gardsbruk og dyrket mark på Liabø frem til 1960-tallet. Men i forbindelse med kommunesammenslåingen mellom Halsa og Valsøyfjord i 1965 ble det bestemt at det nye kommunesenteret skulle ligge på Liabø. Kommunen kjøpte garden Utigard Liabø som lå der i 1966, og slik ble det tomter til utbygging. Gradvis vokste kommunesenteret frem med kommunehus, sykehjem butikksenter osv. Fortsett forbi Rasteplassen videre til informasjonsskiltet om Halsa kommune. På andre siden av E39 ligger Hauan boligfelt. I dette området bodde Ingeborg Hauan på 1800-tallet og drev husmannsplassen Hauan sammen med faren og tjenestepiken etter at moren døde og to brødre dro til Amerika. I boka Ingeborg Hauan-En kvinneskjebne forteller Else Margrete Sæther om livet til Ingeborg og hvordan hun strevde for å greie seg. Hun fødte blant annet et dødfødt barn i skjul, men ble mistenkt for drap og måtte sone i Kristiansund. Seinere mistet hun en datter, men kom seg på beina igjen og besøkte gamle og syke. Boka gir et rørende innblikk i hvordan hverdagen kunne være for vanlige folk på 1800-tallet. Ta til venstre ved informasjonsskiltet, og deretter til høyre etter ca 50 meter. I krysset ved det kommunale lageret er det plassert ut benk og turkasse med bok til å skrive navnet sitt i og informasjon om området. Ta til venstre i krysset, og du passerer banken på venstre hånd. Neste post ligger på høyre side av veien - inn på «tunet» mellom rådhusets bygninger. Her står statuen av Johan Fredrik Øvrevik samt en turkasse med turbok til å skrive navnet sitt i og informasjon om Øvrevik. Johan Fredrik Øvrevik Johan Fredrik Øvrevik (1883-1968) var en særdeles folkekjær kommunelege, og i over 40 år jobbet han nærmest dag og natt for å hjelpe syke mennesker på Nordmøre. Han opererte pasienter på stuebord og kjøkkenbord og hadde folk boende hos seg i ukevis. Hele familien hans deltok i legegjerningen, og slik beskriver et av barna oppveksten i boka Dokter’n vår av Ingeborg Åsen Vatten: «Tidleg vart vi med for å halda og lysa når det var operasjonar. Vi fekk kvar vår dåp med å svima av, så fekk han armod med oss attåt. Men vi vente oss til det. Pakka medisin, hjelpte til med gipsing og vasking og koking av instrumenta». I Dokter’n vår kan du lese mer om den hardtarbeidende legen og alle Gå ut igjen av «tunet» og sett kursen mot det røde huset Villa Viungen. Ved Villa Viungen er det turkasse med turbok til å skrive navnet sitt i og mer informasjon om huset.  Villa Viungen Villa Viungen ble bygd av Gustav og Ane Foss i 1958. Navnet Viungen er hentet fra Olav Gullvågs bok Det byrja ei jonsoknatt, der et ungt par ryddet seg en plass som de kalte Viungen. Huset ble først og fremst satt opp for å huse telefonsentralen som ble flyttet til Liabø fra Vågland, og alle som ønsket å ringe måtte komme til Viungen. Telefonsentralen var en viktig kvinnearbeidsplass i mange år og hadde opptil 15 ansatte som jobbet der i kortere og lengre perioder. Flere av kvinnene bodde på hybler på gårdene omkring. I dag huser Viungen Halsa Frivilligsentral, Halsa næringsråd og ungdomsrådet.  Frivilligsentralen driver blant annet språkkafé med norsktrening for fremmedspråklige og tirsdagskafé med vaffelsalg og sosialt samvær for alle som har lyst. Målet er at Villa Viungen skal være en åpen og trivelig møteplass for alle i kommunen! Fortsett østover forbi Villa Viaungen og drei etter hvert  mot venstre ut til E39. Når du kommer til E39 – ta til høyre og følg gang- og sykkelveien til du kommer til det gamle sommerfjøset på nedsiden av veien. Litt lenger frem er det benk og turkasse med turbok til å skrive navnet sitt i og informasjon om Negarden og byggene omkring. Negarden På oversiden av E39 ligger Negarden som er den eneste garden i drift på Liabø. Garden drives av Ragnhild Liabø Fjelstad og Erik Fjelstad som er femte generasjons drivere. I tillegg til kjøtt- og melkeproduksjon driver folket på Negarden med gardsturisme og overnattingsvirksomhet. I den gamle låven har eierne bygd et kurium (et navn som Ragnhild har funnet opp selv)!. Kuriumet er et stor og trivelig lokale til både private gjester og utleie og har innvendige vinduer med utsikt inn i til alle kyrne i fjøset. På nedsiden av veien ligger det gamle sommerfjøset som ble bygd i 1931 og som nå fungerer som kalveskjul. Gå tilbake langs E39 til du kommer tilbake til sykehjemmet. Her avsluttes turen!              

Tilkomst og parkering

Turen er en rundtur og starter og slutter ved Liatun omsorgsboliger og sykehjem som ligger inntil E39 på Liabø. Det er parkeringsplasser utenfor.
Fottur
Grønn
Lengde
1,36 km en vei
Stigning
23 m
Tidsbruk
25 min.
Sesong
Vinter, Vår, Sommer, Høst
Høyeste punkt
85 moh
Mobildekning
Ja

Løype på kart

Underlag Lengde i km
Asfalt 1,39
Køyreskildring
Print ut