English

Blåtind

Vestnes

Kort om turen

Fin skitur inn forbi Skålsetra og videre opp forbi Skåla til Blåtind. Går uten bratte partier før det siste stykket opp til toppen.

Ruteskildring

Parker på merket parkering rett vest for gården Åsen. Følg vegen litt østover og ta inn på traktorveg forbi fjøs. Følg denne innover til enden og til andre skiltet merket Skålsetra. Normalt vil det være skuterspor og det vil som regel gå ca 100 meter forbi det siste skiltet og så dreie opp til venstre til Skålsetra. Like over setra ta til venstre på markert rampe opp kort bratt parti. Fra toppen av det bratte partiet følg ryggen litt til venstre og drei så innover mot botnen gjennom åpne parti i skogen. Følg lia litt til venstre for botnen oppover, og på markert glenne gjennom skogparti. Følg til venstre for botnen helt til den bratner til i toppen, og gå så inn i botnen og kryss opp det bratte partiet til skaret mellom Storhaugen og Skåla. Fortsett rett fram til Blåtind som dukker opp i front. Hold innover slakt parti og en kan så enten gå opp på rygg til høyre eller fortsette rett fram til topp-partiet. Avhengig av snøforholdene krysser en enten rett opp det bratte topp-partiet eller går litt opp og deretter ut på ryggen til venstre. Vær varsom med skavler på ryggen og siste 50 m på begge alternativene så kan det være behov for å ta av skiene. Fra toppen av Blåtind kan en kjøre ned igjen flanken en gikk opp om det er fine forhold, og en kan også fortsette ryggen videre mot Midttind og Trolltind. Kilde:

Skitur
Rød topptur
Lengde
5,47 km en vei
Stigning
0 m
Tidsbruk
4 t. 0 min
Høyeste punkt
1168 moh

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut