English

Bjørnebitet

Molde

Kort om turen

Gapahuk med bålplass/grue, kulturminne(fangstgrop) på toppen, med god utsikt. Bjørnebitet er første etappe til en lengre tur som går til Storhaugen.

Ruteskildring

Turen er merket med blå pinner eller spraymerket på trær.

Det er to traseer som kan følges: 

Turrute 1: 

Ta til venstre fra parkering, følg hovedvegen ca 100 meter ta av til høgre følg en bilveg ca 300 meter der går vegen over til skogsveg. Følge denne helt opp til seterskaret der en svinger til høgre over ei lita myr før en kommer inn på en ny skogsveg som en følger ca 100 meter i retning fjorden. Da er en på samme sted som en kommer opp fra på valg to opp lia. Dette er en litt slakkere tur opp lia enn turrute nr 2.

Turrute 2: 

Ta til høgre fra parkering følg hovedvegen ca 200 meter ta så til venstre og følg en skogsveg opp lia. Passerer gapahukplassen  (den store gapahuken som ble bygd for ca 20 år siden er nå fjernet, ny  gapahuk skal bygges i år) det er grue og en platt der som kan brukes. Skogsvegen følges til toppen der seterskaret begynner.

Videre fra der skiltet står ved skogsvegen tar en av og videre etter merket sti slakt opp og langs lia retning nord. Etter et stykke går stien til høgre rett opp lia som er et bratt parti. På toppen av denne lia til høgre er en ved tumålet.

 

Tilkomst og parkering

Det er skiltet parkering ved Bygdahuset på sørsiden av hovedvegen i Ranvik.
Fottur
Blå
Lengde
2,15 km en vei
Stigning
380 m
Tidsbruk
2 t. 5 min
Høyeste punkt
423 moh

Løype på kart

Underlag Lengde i km
Sti 0,5

Offentleg transport

Nei

Lenke til turskildring

Bjørnebitet
Køyreskildring
Print ut