English

Bjørgastien

Rauma

Kort om turen

Koselig sti som delvis følger gamleveien mellom Skorgen og Torvika, partier med rester av gamleveien. Følger lia over dagens bilveg.

Ruteskildring

Turen kan gåes i begge retninger, her er turen beskrevet fra Skorgen til Torvika. Parker i bunnen av vegen til Skorgedalen. Følg vegen ca. 150 m utover fjorden og ta deretter opp langs ny sti til høyre ved skilt. Den nye stien møter den gamle vegen etter ca. 200 m, og det er god merking hele vegen. Ta til venstre når en møter den gamlestien og følg denne innover og på rester av gamleveien. På slette ca. 100 m etter runding av en fjellhammer er det laget bålplass. Stien fortsetter videre innover og litt ned til overkant av åker. Like før gammel steinmur tar stien opp til høyre og krysser gjennom skogen (merket). Stien går inne i skogen til en kommer til en grunn elvedal. Kryss dalen og stien fortsetter litt opp før den igjen går slakt utover på andre siden. Etterhvert kommer stien til en ny elvedal, kryss over og litt oppver denne der stien går et stykke oppover før den slaker ut og krysser videre mot venstre. Etterhvert går den langs kanten av et plantefelt til en møter en traktoveg. Følg denne et stykke og hold til venstre der vegen fortsetter oppover. Hold rett fram på stien. Tydelig sti leder så ned til Nygjerdet ved Torvika. Kilde:
Fottur
Blå
Lengde
2,7 km en vei
Stigning
202 m
Tidsbruk
1 t. 55 min.

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut