English

Aakvik-knoken 374 moh.

Heim

Kort om turen

Denne turen kan fint gjennomføres med små barn, og går stort sett langs skogsbilveg, kjerreveg og myr. Ved toppen finner du en stemningsfull "tunnel" gjennom en dunkel granskog, og et lite stykke lenger ligger en gammel bjørkeskog nedgrodd av skjegglav. Artig å leke gammelkar og troll! På toppen får du fenomenal utsikt rett ut mot storhavet.

Ruteskildring

Start ved det gamle sagbruket ved fylkesveien oppe i lia ovenfor Halsanaustan. Følg skogsbilveg i ca 300 meter til lunneplass. Her tar du til venstre på en gammel kjerrevei som går over i myr. Stien fortsetter derfra i lett kupert myrlandskap. Bratt stigning de siste 500 meterne opp til toppen.

Du går i begynnelsen på en skogsbilveg, som etter et par hundre meter ender opp i en stor og åpen lunneplass. Herfra følger du gammel kjerreveg som leder gjennom åpen lauvskog og gjengrodde hogstfelt. På venstre side passerer du snart ei fin, lita tjønn med vannliljer. Skogsvegen går over i myr, og stien forsetter derfra i lett kupert myrlandskap. Ha på vanntette sko! Mot slutten er det noe brattere.

Tilkomst og parkering

Start ved sagbruk oppe i lia ovenfor Halsanaustan. Ta av fra E39 opp mot kirka, og følg denne vegen i ca. 500 meter før du tar av til venstre. Kjør forbi på oversiden av kirka, og videre til veikryss. Her holder du til høyre og kjører enda 200 meter. Se etter skilt mot "Knoken".
Fottur
Grønn
Stigning
276 m
Tidsbruk
2 t. 0 min
Sesong
Vinter, Vår, Sommer, Høst
Høyeste punkt
371 moh

Løype på kart

Kart

1421 III Halsa, Turkart for Halsa
Køyreskildring
Print ut