English

Åsfjellet rundt

Vestnes

Kort om turen

Å padle Åsfjellet rundt, er en flott tur, som byr på noe av det flotteste fjordlandskapet i Møre og Romsdal. Man starter fra Hagneset Friluftsområdet (Vestnes Treningspark), som er ei flott badestrand i Vesntes kommune. Her er det lett å sjøsette kajakkene, og også fine parkeringsmuligheter. Herifra er det en liten padletur ut til Feøya, hvor en kan se gravrøyser fra bronsealder eller jernalder. Vær obs på at det er ferdselsforbud på øya i perioden 01.05-31.07 grunnet hekkende sjøfugl. Fra Feøya fortsetter man ut mot Furneset, fergekaia med forbindelse til Molde, og padler rett forbi kaia. Når en kommer rundt dette neset, byr det seg en fantastisk utsikt utover hele Moldefjorden. Herfra kan man se Hjertøya, Molde, Julneset, Aukra og Misund. Etter det litt lengre partier rundt Åsfjellet (rundt 3 km fra Furneset) kommer en frem til Leirvågen. I denne vågen er det ei kjempefin øy, med ei lita hytte på.  På vei tilbake kan en legge turen på nordsiden av øya, hvor en kan se ei gammel fyrlykt. Et alternativ til tilbaketuren er å fortsette innover mot Tomrefjorden etter Leirvågholmen, og at man da stopper enten allerede i Leirvågen, på Øverås eller fortsetter helt inn i Tomrefjorden (Vik). I dette tilfellet må en organisere med transport for å komme seg tilbake til Hagneset på Vestnes. Vanligvis padler man denne turen tilbake til startpunktet. Alternativ kan ein forsette innover mot Tomrefjorden etter Leirvågholmen. Då kan ein gå i land i Leirvågen, på Øverås eller i Vik i Tomrefjord.

Ruteskildring

Startpunkt: Hagneset Friareal, Hagnesveien, vestnes 0-0.5km: Padle ut frå badestranda frem til sørenden av Feøya. På denne sida  av øya, kan ein sjå flere steinhauger. Dette er gamle gravhauger. Ilandstigning på øya er ulovlig i perioden 01.05-31.07 pga hekkende sjøfugl. 0.5-3.0km: Padle fra Feøya til Furneset. Her er det fergekai, så vær varsam og vent med å krysse til fergen ikke er i nærheten. 3.0-6.0km: Fin padletur langs baksida av Åsfjellet. Sjøen kan til tider være litt tøff her selv om været virker rolig. Erfaring med havpadling er en fordel.6.0 km: Leirvågholmen. Kjempefin lita øy som er perfekt for ein matpause. Vær oppmerksom på at det finnes en privat hytte på øya og at det ikke er fri ferdsel på innmark. Hold derfor litt avstand til hytta om du går i land. Brygga er også i privat eie og bruk av denne må avklares med eier. 

Tilkomst og parkering

Turen starta fra Hagneset Friareal. Adresse: Hagnesvegen, Vestnes Gode parkeringsmuligheter, og enkelt å sjøsette kajakker. Ingen bompenger. Hagneset Friareal.
Padletur
Blå
Lengde
16,36 km en vei
Tidsbruk
8 t. 10 min.
Sesong
Sommer, Høst

Løype på kart

Offentleg transport

Hurtigbåt fra Molde, eller timesexpress fra ålesund. http://www.frammr.no for ruteopplysning. Bruk av hurtigbåt/buss forutsetter at du har tilgjengelig kajakk på Vestnes. Du kan ikke regne med å få med deg Kajakk på buss/hurtigbåt.

Beskrivelse av sjøforhold

Partiet etter furneset (fergekaia) kan være noe urolig. Ta en vurdering når du kjem fram til fergekaia. Om du det skulle bli veldig store bølger når du er inne i Leirvågen, og ikkje klarer å padle tilbake så kan man fortsette rundt til tomrefjord. Dette p

Anna

Feøya er eit lite naturreservat, pga flere rødlistearter i floraen der ute. Det er også et viktig hekkeområde for sjøfugl. Derfor er det også ferdselsforbud på øya i perioden 01.05-31.07. Fra forvaltningsplanen: Feøya naturreservat i Vestnes kommune blei oppretta ved kongeleg resolusjon av 28. mai 2010, som ein del av verneplan for hekkande sjøfugl i Møre og Romsdal. Verneplanen sikrar nokre av dei viktigaste områda for sjøfugl i fylket og omfattar 36 hekkelokalitetar. Desse naturreservata er fordelt på 19 kommunar, og utgjer totalt om lag 53 km2. Av dette er 6 km2 land og 47 km2 tilhøyrande sjøareal.

Kart

Køyreskildring
Print ut