English

Åsbrona

Sunndal

Kort om turen

Turen går hele vegen på traktorveg. Dette er en lett tur og er den mest brukte av alle trimturer i Sunndal. I trimbok noteres det mer enn 10 000 besøkende årlig. Turen til Åsbrona brukes mesteparten av året, men de mest iherdige trimmerne går turen med hodelykt på kveldstid også om vinteren. Syklister og ryttere tar også turen til Åsbrona. Ved postkasse ser vi ned på Driva med tettstedet Grøa. Videre er det utsikt til Sunndal Museum og kapellet hvor lady Arbuthnott er gravlagt. Løfter vi blikket finner vi den mektige Vinnubreen, Furunebba og Dronninga. Mot nord-øst er det utsikt mot Sunndalsøra ogfjorden i bakgrunn.

Ruteskildring

Turen kan forlenges da det tar av en sti, mot syd, ved postkassa. Det er et lite rødt merke, på berget, på den andre siden av postkassen. Først går stien bratt opp for senere å følge høydedraget mot øst. Stien passerer tuftene etter flere setrer. Nedstigningen er mot Grøa elv og til slutt kommer vi tilbake til traktorvegen, like ovenfor parkeringen. Se kartet! Nedstigning er i starten svakt merket og til dels vanskelig å finne. Regn gjerne med 1,5 -2,0 timer på rundturen. Dette er en av de få turene hvor man ikke går fram og tilbake langs den samme ruta, men kan oppleve en rundtur, hvor en kommer tilbake til parkeringsplassen. Fra Åsbrona er det også mulig å gå opp til Kaldfonna, 1850 m.o.h., ned til Serkjedalen, Dalasetra og følge Grølia til Grøa. Dette er en skikklig tung tur, som må gjennomføres sammenmed kjent folk.

Tilkomst og parkering

8 km på riksveg 70 fra Sunndalsøra mot Oppdal. Du passerer Elverhøy bru, får Grødal gård, Utistua, på venstre side og like etter er det en avkjørsel, på skogsbilveg til høyere. God parkering.
Fottur
Blå
Lengde
2,5 km en vei
Stigning
340 m
Tidsbruk
2 t. 10 min.

Løype på kart

Kart

Statens Kartverk serie M711, blad 1420 III
Køyreskildring
Print ut