English

Åsan Husmannsplass

Rauma

Kort om turen

Dette er ein lett tur der det meste av turen går på den gamle postvegen mellom Lerheim og Gjerdsetbygda og den siste delen ned til Åsan husmannplass på ein god sti langs ein åsrygg.

Ruteskildring

Frå parkering nede ved Rødvenfjorden går turen langs grusa veg før du tek av opp gjennom skogen i retning Gjerdsetbygda. Her går den gamle postvegen gjennom skog og kulturmark og om vi ser etter, kan vi lett sjå det gamle handverket det var å bygge veg i gamle dagar. Store steinmurar er mura med hendenry. Vi passerer Ramsvika som var ein husmannplass under Lerheim og ser restar etter hustuftene. Så tek vi fatt på det brattaste partiet opp mot det høgste punktet på turen; Lerheimskleiva. Ein samlingsstad for bygdefolket i gamle dagar. Herifrå går stien langs åsryggen ned til Åsan husnmannsplass. Tre gamle bygningar er opne og her finn du ein gapahuk og bålplass for matpusen på turen. Same vegen attende til utgangspunktet ved Lerheim. Kilde:

Fottur
Grønn
Lengde
1,63 km en vei
Stigning
119 m
Tidsbruk
1 t. 10 min.
Høyeste punkt
116 moh
Merking
Ikke skiltet eller merket
Mobildekning
Ja

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut