English

Årvoksberget

Smøla

Kort om turen

Turen går i naturreservatet Hopaelva. Her møter en Smølanatur på sitt vakreste. Turen opp går over elva og i lett kupert terreng opp til utsiktspunktet Årvoksberget.

Ruteskildring

Vi anbefaler parkering oppe ved ungdomshuset på Hopen. Så går en den gamle veien til en nesten er kommet tilbake til fylkesveien. Der står en turkasse ved det gamle pumpehuset. Det er Kasthaugan. Her er også skiltet som viser stien til Årvoksberget. Stien er tydelig og i tillegg er det merket med små pinner som er påmalt en rød topp

Tilkomst og parkering

Kommer en utenbygds fra, vil første møtet med Smøla være Edøya. Kjøreturen derifra går til andre siden av Smøla. Til Hopen. Når en kommer til krysset der en tar av til Veiholmen, går det en liten vei opp bakken. Der står et skilt til Kasthaugan. Kjør opp dit og parker ved ungdomshuset på toppen av bakken. Det går en gammel vei derifra. Følg den til du kommer til pumpehuset der turkassen står. 2-300 meter. Der møter du også skiltet som anviser stien til Årvoksberget. Parkering ved ungdomshuset Varden eller nede i Hopen sentrum der butikkene ligger.
Fottur
Grønn
Lengde
2 km en vei
Stigning
25 m
Tidsbruk
1 t. 5 min.

Løype på kart

Offentleg transport

FRAM har busstilbud til og fra alle avganger med hurtigbåten. Bussen går alltid til Hopen der denne turen starter.

Anna

I dette området ligger også turposten Slettet. Der er det en gapahuk hvor en kan raste. Gapahuken er synlig fra stien opp til Årvogsberget.
Køyreskildring
Print ut