English

Strandasetra

Hustadvika

Kort om turen

Dette er en tur som går i lauvskog opp til setervollen Strandasetra. I dag ligger det to flotte bygg her, og det er mulighet til å overnatte. Setrene ble opprustet av Strand Vel i 1995. I bærsesongen finner du blåbær og tyttebær, og området er rikt på sopp. Bilogisk mangfold: Påvist leveområde for orrfugl. Se: http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/asp/faktaark.asp?iid=BA00050964

Rutebeskrivelse

Følg skilting fra parkeringen oppover vegen. Følg den nylaga stien ned til brua som er bygd over Galtelva. Nyt turen over brua før du fortsetter stien opp til setra. Turen dit opp tar ca. 30-45 min. Oppe på setra har Strand velforening bygd opp to flotte buer for overnatting på gamle setertufter, Rotåkerbua og Stakkvikbua, 320 moh. Her kan minst 15 - 20 personer overnatte samtidig. Fra Strandasetra kan du gå videre til Galten og Nosa eller innover til Galtvatnet for å fiske, og endatil helt opp på Harstadfjellet. Koordinater: UTM 32 Euref89: Nord: 6976340Øst: 427067

Adkomst og parkering

Fra Eide sentrum tar du av fra riksveg 64 i første krysset til venstre mot Høgset og følger fylkesveg 279. Kommer du fra Moldesida, tar du av til høgre i første krysset etter Skjelvik Bilverksted. Etter vel 6 km kommer du til Strand. Ta av opp mot Herskedalen, se skilt nede ved fylkesvegen. Nå er det Parkering her ved Strand Grendahus. Fra Krifast og Gjemnes kjører du Fv279 til Strand grendahus. Parker her.
Fottur
Blå
Tidsbruk
1 t. 0 min.

Løype på kart

Valg for kartet:

Offentlig transport

Nei. Det går buss til Eide sentrum. Og til Krisfast. Men over Storlandet, mellom Eide og Krifast/Gjemnes går det ikke buss.

Kart

Turkart Kristiansund.
Kjørebeskrivelse
Print ut