English

Høgfjellet

Tingvoll

Kort om turen

Høgfjellet 680 moh er den høyeste toppen i ytre del av Tingvoll kommune. Det er forholdsvis jevn bratt stigning på store deler av turen opp. Fra toppen får du en fantastisk utsikt spesielt ned mot Tingvollfjorden og over mot Gjemnes. På første del av turen går du gjennom Gylhamran Naturreservat, og området er vernet blant annet fordi du her finner fylkets mest artsrike edelløvskog. Deretter passerer du Hammarsetra som er et naturlig sted for en første rast på turen. Det er også verd å ta en avstikker opp til Gammelvetten på vei opp. Høgfjellet

Rutebeskrivelse

Fra parkeringsplassen følger du veien i retning Tingvoll ca 50 meter. Deretter går stien bratt opp til venstre. Stien opp til Hammarsetra er delvis merket og fin sti. Fra Hammarsetra fortsetter stien like bak setra. Etter ca 100 meter deler stien seg, og her kan det være lett å ta feil. Du skal på stien som går til venstre og mot Gammelvetten. Fra Gammelvetten og opp til toppen går stien ganske bratt opp langs ryggen mot toppen av Høgfjellet.  Turen ned kan du gå ned fra Høgfjellet i sørvestlig retning (se fotografi av kart). Når du kommer ned på flata fortsetter du i Sørøstlig retning. Hvis du holder høyden langs lia vil du komme inn på stien ved Hammarsetra.

Adkomst og parkering

Om du kommer fra Molde/Kristiansund, kjører du Rv 70 mellom Krifast og Gyl i Tingvoll kommune. Ca 200 meter etter Vulviktunellen er det en parkeringsplass på høyre side av veien. Kommer du fra Tingvoll, er parkeringsplassen på venstre side ca 200 meter før Vulviktunellen Ca 50 meter fra parkeringsplassene i retning Tingvoll går stien bratt oppover.
Fottur
Rød
Lengde
2,2 km en vei
Stigning
660 m
Tidsbruk
2 t. 45 min.

Løype på kart

Valg for kartet:

Underlag Lengde i km
Sti 4,4

Offentlig transport

Nettbuss sine ruter 901 og 902 passerer startpunktet for turen. http://www.177mr.no

Kart

1320 i Tingvoll
Kjørebeskrivelse
Print ut