Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > UNG > Elev- og lærlingombodet

Elevrådskonferansen Vestnes 2017               Foto: Lovise Almklov

Elev- og lærlingombodet

Elev- og lærlingombodet er til for å sikre unge sine rettar i vidaregåande opplæring. Ombodet skal hjelpe elevar og lærlingar om dei har spørsmål eller utfordringar knytt til vidaregåande opplæring på skole eller i bedrift

Det er eit gratis og uforpliktande tilbod, og det gjeld alle i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal. Du kan når som helst i ein prosess kople på ombodet etter eige ønske.

Elev- og lærlingombodet si verksemd er oppteken av rettar og pliktar, læringsmiljø og medverknad. Arbeidet består i hovudsak av informasjonsarbeid, arbeid med einskildsaker og rettleiing.

I tillegg til å informere og hjelpe elevar, elevråd og lærlingar og lærkandidatar, kan ombodet representere elevar og lærlingar i ulike fora, og snakke deira sak i samarbeid med ulike hjelpeapparat.

Det er viktig å vite at ombodet jobbar for elevane og lærlingane, og kan vere ei støtte i vanskelige og utfordrande prosessar. Ta gjerne kontakt før problema blir for store. Det er også høve for andre rundt ungdommane å ta kontakt, til dømes foreldre, skole, lærebedrift eller støtteapparat.

Elev- og lærlingombodet har teieplikt.

Ver merksam på å sjekke om e-postsvaret på førespurnaden din kan ha hamna i søppelposten, spesielt dersom du har konto i Hotmail.

 

Melding til elev- og lærlingombodet
  Unngå å skrive sensitive opplysningar i skjemaet.

Kontaktpersonar

Anita Alnes Solevåg
Elev- og lærlingombod
71 28 04 49 / Mob. 911 93 385
Send e-post

Dokument