English

I ei tid med stor fare for spreiing av koronaviruset er det viktig at vi ikkje belastar helsevesen og beredskapen unødig.

Vi oppmodar alle som vil ut på tur om å gjere dette med ekstra stor tryggleik. Gå enkle turar i nærområdet ditt som kan gjennomførast aleine eller med dei som likevel er rundt deg i kvardagen.