Om turen

Kommune

Ørsta

Type tur

Fottur

Gradering

X Grønn

Aasentunet - Høgetua - Hovdevatnet

Kulturminner

Ivar Aasentunet http://www.aasentunet.no/iaa/no/

Turbeskrivelse - hvor skal du gå/sykle/padle/gå på ski

Stien startar ved eit stabbur ved utescena i Aasentunet Sjå etter skilt til Høgetua. Gå opp bakken og gå til venstre når du kjem til stikryss. Følg denne stien til Høgetua. Frå Høgetua fyl du stien vidare til du kjem til eit stikryss med mange skilt. Følg skilting til Hovdevatnet. Når du kjem ned til vatnet, fyl du vasskanten til du kjem til ein sti som går opp i skogen. Her er skilta Åsen/Indrehovdeåsen. Stien går oppover i ein granskog. Etterkvart kjem du opp til ein grusveg. Gå denne omlag 200 m til du kjem til ein sti. Fyl skilting Høgetua og etterkvart kjem du til stien som går ned att til Aasentunet. Det er skilta.

Startsted

Mellom Ørsta og Volda på E39 tek du av til Ivar Aasentunet. Parker på parkeringsplassen ved Indrehovdevegen

Parkering start

Ivar Aassen-tunet sin parkeringsplass ved Indrehovdevegen

Underlag Lengde i km
Fast grus 0,2
God sti 2,5
Stigning meter grader
Total stigning 116 Høydemeter

Offentlig transport

Buss mellom Volda og Ørsta www.frammr.mo. Det går også fint å sykle.

Kart

Sunnmørsalpane

Rute på kart