Om turen

Kommune

Ålesund

Type tur

Fottur

Gradering

X Grønn

Lengde tur (km)

3.7

Apotekertorget til Steinvågen

Kulturminner

Stort sett gamle jugendhus og noen sjøbuer som er tatt godt vare på. Det er satt opp skilt/informasjon på flere av husveggene som forteller litt om historien til bygningene. Byens 'Tusenårsplass' er i nærheten av den åpne plassen mellom Molovegen og Brunholmgata. Ser du det lille skiltet som indikerer dette?

Turbeskrivelse - hvor skal du gå/sykle/padle/gå på ski

Denne turen starter på Apotekertorget, og følger i all hovedsak gater, eller vel definerte stier.

Fra torget går man nordøst, og følger Apotekergata til den går over i Molovegen. Her er det et kryss, mot øst og Brunholmvegen. Vi går ned denne gata, kan godt gå helt til endes, og rundt bygningen, da her er en gangvei på utsiden av denne.

På nordsiden av bygningene er det en stor åpen plass. Den blir brukt som parkeringsplass. Midt på denne plassen er det et lite hus, Fløttmannshuset. I gamle dager kunne man bli fraktet over sundet med en liten båt.

Fra denne plassen kan du gå rett mot vest, på utsiden, nord, for den store gule bygningen (parkeringshus) og mot hotellet, eventuelt ta til venstre (sør) mot Brunholmgata før du kommer frem til parkeringshuset. Uansett ender du oppe i Brunholmgata. Vi går videre mot høyre (vest) og kommer snart til en oppmurt veg, med en flott trapp innbygget i muren. Til høyre (nord) for denne ser du et lite skilt med 'Tusenårsstedet' i Ålesund.

Molovegen går her nordover, og tar en sving under Glasshuset. Her begynner den 'koseligste' handlegata i Ålesund, følge skiltene! Du passerer Ingris Glassverksted på venstre hånd, og Fiskerimuseet til høyre. Det er ved inngangen til museet at veien ut til Moljå, over moloen går.

Her ligger også Trankokeriet, Teaterfabrikken og Aspøyens Keramikkverksted v/Arve Yndestad. Like før du kommer til Teaterfabrikken ser du noen trapper på venstre side av veien. Dette er 'Tranvegen'. I gamle dager var det flere tanker langs muren, på toppen av trappene. Det var tran fra trankokeriet på nedsiden av vegen som var lagret her.

Vel oppe på vegen, står du nå i krysset Aspegata og Brunholmgata. Vi følger Aspegata sørover, og tar første vei til høyre; Markvegen. Denne vegen er delt i to av Aspøyskolen, slik at det det er en del på vestsiden, som vi skal følge, og en annen på østsiden av skolen.

Den delen av Markvegen vi skal følge ender ved foten av Storhaugen. Her går vi over på en sti, og følger denne til toppen av 'rundskuet'. Her er det en sikteskive, som viser øyer og fjell som du ser fra dette flotte utsiktspunktet.

Fra rundskue går vi videre mot vest, til veien snur mot sør. Her står det et stort tre, Orakeltreet, samt at muren mot nord opphører.Mellom treet og muren er det et tråkk som tar oss ned til Britanus Berntsensgate.

Vi følger husrekken på høyre hånd, ned langs parkeringsplassen som ligger mot sørøst. I dag (2015) står det en trafokiosk her. Det går en liten sti ned mot Eystein Orres gate.

Vel nede på denne gaten går vi mot nordvest og ut på en liten parkeringsplass. Dette området er i stadig utvikling, og dette har medført at havområdet mot nord er fylt ut med stein, og Fjordlaks har laget et topp moderne fiskeforedlingsanlegg her. I forbindelse med denne utbyggingen har den gamle stien ned mot sjøen blitt oppgradert, og leder nå ned mot Fjordgata. Vi går denne vegen noen meter bort, til første krysset, og går sørover mot Brooklynbroa på Skutvikskaret.

Når du kommer frem til broa, ser du trapper på høyre side som fører opp mot toppen av broa, til Steinvågvegen, 50 trappetrinn høyere oppe.

Her følger vi veien noen titalls meter vestover, og på høyre hånd, mot nord er det en liten haug, merket med et turskilt. Vi følger stien opp mot dette skiltet, og går på god gruslagt sti forbi Aspøy Omsorgssenter, og videre på definert rås mot Steinvågen til Godøygata/Brogata.

Vi er nå ved denne turens endepunkt. Du kan nå enten ta til venstre, og følge Steinvågvegen tilbake mot Apotekertorget, eller du kan ta bussen. Alternativt kan man selvfølgelig ta samme turen tilbake.

Startsted

Turen starter ved det gamle ærverdige Svaneapoteket, som i dag rommer Jugendstilsenteret i Ålesund (http://www.jugendstilsenteret.no/). Punktet er markert i GPX-filen som 'Busstopp Apotekertorget'. Dette ligger på vestsiden av sundet som deler Ålesund, og som antakelig er opphavet til navnet 'Ålesund'. Det er i gangavstand fra bysentrum, rett over Hellebroa. Det er også et busstopp her, som veipunktet indikerer.

Sluttsted / turmål

Turen slutter ved Steinvågbrua. Man kan her enten følge Steinvågveien tilbake til sentrum, eller man kan ta bussen, som går fra Bunnprisbutikken på andre siden av veien.

Har man tid, kan man fortsette over broa og besøke Tueneset, eller andre flotte plasser på Hessøya. Se hjemmesidene til Morotur for andre turer der ute.

Parkering start

Det er mange alternative parkeringsplasser både i byen og på Aspøya. NB: noen av parkeringsanleggene stenger dørene kl. 20:00. Ålesund er per i dag (2015) avgiftsbelagt fra ca. 08:00 til 16:00. Prisen varierer noe, men er på ca. 15 kr per time.

Underlag Lengde i km
Asfalt 2.25
Fast grus 1.2
God sti 0.2
Dårlig sti 0.05
Total lengde 3.7
Stigning meter grader
Total stigning 48 Høydemeter

Offentlig transport

Det går buss til/fra både starten på Apotekertorget og ved Steinvågbrua.

Se http://www.frammr.no/

Kart

Ålesund M711 serie Blad 1119 I og Ålesund i turkartserien.

Rute på kart