Om turen

Kommune

Herøy

Type tur

Fottur

Gradering

X Grønn

Lengde tur (km)

2,4

Hillehornet

Turbeskrivelse - hvor skal du gå/sykle/padle/gå på ski

Frå fv 61 går du opp ein smal veg til Moltugarden, råsa startar då ved løa som står ved enden av vegen, råsa går først midt over dyrkamarka og opp til skogkanten, når du kjem opp til skogen fylgjer råsa ein gamal kløvveg som går opp gjennom skogen, når du kjem oppom skogen og kløvvegen går bortover myrane skal du ta av frå vegen og gå mot aust (til høgre). Råsa går då austover og forbi toppen og fram på kanten av Hillehornet der det er beste utsikta over Leikongbygda.

Startsted

Fv 61 ved Leikanger kyrkjelydshus på Leikong.

Parkering start

Ved Leikanger kyrkjelydshus

Underlag Lengde i km
Asfalt 0,2
God sti 2,2
Total lengde 2,4
Stigning meter grader
Bratteste helning opp 600 12
Bratteste helning ned 600 12
Total stigning 270 Høydemeter

Kart

Turkart Ytre Søre Sunnmøre, M711 1119 I, Sunnmorskart.no

Rute på kart