Om turen

Kommune

Skodje

Type tur

Fottur

Gradering

XX Blå

Lengde tur (km)

2.9

Rødlandstua (355 moh) fra Reiakvam

Kulturminner

Ingen, men du vil gå på noen gamle skogs- og seterveier som kan karakteriseres som kulturminner.

Turbeskrivelse - hvor skal du gå/sykle/padle/gå på ski

Turen følger først en veldefinert traktorvei mot vest. Etter ett par hundre meter går denne over til en god sti/vei, som slynger seg oppover. Du vil se kryssa nok så tydelig etterhvert som turen skrider frem. Du vet du skal opp i høyden så valga på hvor du skal ta av sier seg selv, når du går oppover. Det kan være litt mer kinkig når du skal nedover :-)
En huskeregel på turen nedover er at etter bro nummer to, så skal du ta til venstre, østover, i første kryss. Du skal så over to nye broer, og du tar her også til venstre - østover.
De 4 broene er av relativt dårlig kvalitet, det er tømmerstokker som er lagt over elven. Stokkene er både råtne og sleipe, så her må man passe litt på slik at man ikke glir. Lengden på broene er ca. 3 meter pr. stk.

Vel oppe på ca. 250 moh så passerer du et grantre. I desember blir dette pyntet med glitter og stas til jul. Det er lagt inn et veipunkt på dette treet.

Oppe på 260 moh starter myra, og her er løypa merket med blåe bånd på trærne, et stykke, opp til Lillevatnet. Pga. det myrlendte området så går folk på 'kryss og tvers' slik at her her det flere stier. De fleste har Rødlandstua som mål, men ikke alle. Så lenge du tar et tråkk som følger merkingen så kommer du opp.

Startsted

Startstedet er markert med et veipunkt. Det er kun tilkomst for motorkjøretøy ved denne parkeringsplassen som ligger nord på E39 ved Reiakvam/Slettebakken i Skodje. Det er forbudt for Syklister og gående på E39. Gående og syklende kan følge gamle Brusdalsvei, FV 111. Ca. 200 meter østen for parkeringsplassen skal det være en tunnel under E39, her går det en sti til utgangspunktet for denne turen. Det er ingen bompenger/avgifter (2013). NB: Dette er en skogsvei så hold tilkomsten til skogsveiene åpne slik at grunneiere kan kjøre inn/ut med tømmeret.

Sluttsted / turmål

Samme som start. Parkeringen er lagt inn som eget veipunkt i GPS-filen.

Parkering start

Denne parkeringen ligger på nordsiden av E39, innfartsveien til Ålesund. Ingen avgift

Underlag Lengde i km
Traktorveg 0.2
God sti 2.1
Myr 0.4
Røtter / steiner 0.2
Total lengde 2.9
Stigning meter grader
Bratteste helning opp 80 17°
Bratteste helning ned 80 17°
Total stigning 275 Høydemeter

Offentlig transport

Det går busser forbi, men det er ingen holdeplasser i området. Alternativt er å ta Skodjeruta som går om Gamle Brusdalsvei, for så å gå opp, og under E39 ved Reiakvam.

Se www.177mr.no evt. www.nettbuss.no for detaljer.

Kart

Sykkylven, blad 1219 IV i M711 kartserien og Ålesund i Turkartserien

Rute på kart