Om turen

Kommune

Aukra

Type tur

Fottur

Gradering

XX Blå

Lengde tur (km)

1,4

Brenslen

Kulturminner

Restar av vassverk frå 2.verdenskrig ved Smågevatnet. Lynghei der Brenslen kjem seg frå lyngbrenning. Dam og kvernrestar i osen av vatnet.

Turbeskrivelse - hvor skal du gå/sykle/padle/gå på ski

Ferge frå Hollingsholmen (rute 31). Evt. ferje frå Ona-Finnøya - Sandøya-Orta-Småge. Følg skilt til Røssøyvågen og Småge. Alternativ 1: Start ved parkeringsplassen ved Smågevatnet. Ta til venstre for informasjonstavla og følg stien til det høgste punktet på turen.
Alternativ 2: Parker ved Småge ferjekai og start turen derifrå. Stien startar til høgre for busskuret ved parkeringsplassen. Følg stien langs med sjøen til Brenslen. Flott utsyn mot havet på heile turen.  Ved Smågevatnet er det ein gapahuk og kanoar til utleige. Ta kontakt med Aukra kommune (71 17 15 00) for lån av nøkkel til kanoane, årer og redningsvestar.

NB! På grunn av skade på stien fra Smågevatnet til Brenslen, oppfordrer vi til at turgåere starter på Småge ferjekai når de skal gå til Brenslen. Altså alternativ 2 i turbeskrivelsen.

Området ved Smågevatnet er verna som naturreservat. Området er verna som ein del av verneplan for våtmark i Møre og Romsdal. Smågevatnet er det største vatnet i Aukra kommune.

Startsted

Start ved parkeringspalssen ved Smågevatnet. Ein kan også starte ved ferjekaia på Småge.

Parkering start

Alternativ 1: På parkeringsplass ved Smågevatnet. Ingen parkeringsavgift (lengde tur 0,7 km).
Alternativ 2: På parkeringsplass ved Småge ferjekai. Ingen parkeingsavgift (lengde tur 1,7 km).

Underlag Lengde i km
God sti 1
Dårlig sti 0,4
Total lengde 1,4
Stigning meter grader
Bratteste helning opp 25 - 30 grader korte strekningar
Bratteste helning ned 25 -30 grader korte strekningar
Total stigning 34,5 Høydemeter

Offentlig transport

Aukra Auto frå Molde til Hollingsholm, og ferga over.
Evt. ferje frå Ona-Finnøya - Sandøya-Orta-Småge

www.aukra.kommune.no


Rute på kart