Om turen

Kommune

Hareid

Type tur

Fottur

Gradering

X Grønn

Lengde tur (km)

3

Alskleiva

Kulturminner

Merke etter torvløe og stiar som brukarane av vegen laga seg for å korte strekninga Alme-Snipsøyrdalen.

Turbeskrivelse - hvor skal du gå/sykle/padle/gå på ski

Turen går på grusveg og har ingen vanskelege parti. På toppen av Kleiva der terrenget flatar ut, finn ein lett utsiktspunkt, leirplass og stiar vidare ved skilting.

Startsted

Du kan starte anten på Alme eller i motsett ende, Kvammen. Til Alme er det !5 km biltur frå Hareid sentrum via Hjørungavåg. Til Kvammen køyrer du først 4 km frå Hareid mot Ulstein, tek så av ved skilt "Kvammen" og køyrer 7 km.

Sluttsted / turmål

Turmålet er toppen av Alskleiva, men den kan nåast frå to kantar, Alme og Kvammen. Ein kan gå turen frå eine startpunktet og til det andre, og tilbake same vegen. Eller berre opp til toppen og nedatt på same sida.

Parkering start

På Kvammensida er der ein liten parkeringsplass der turen startar, elles parkering ved vegkant.
På Almesida parkering ved vegkant og på delvis privat parkeringaplass. Dersom ein nyttar privat parkeringsplass, må ein sørgje for å få godkjennig av grunneigar.

Underlag Lengde i km
Traktorveg 2
God sti 1
Total lengde 3
Stigning meter grader
Bratteste helning opp 300 5
Bratteste helning ned 500 5
Total stigning 120 m Høydemeter

Offentlig transport

Ingen offentleg transport

Kart

Ålesund, Blad 119 I, M711

Rute på kart