Om turen

Kommune

Averøy

Type tur

Fottur

Gradering

XX Blå

Lengde tur (km)

3,2

Bremsneshatten

Kulturminner

Bremsneshatten ligger i Fosnakulturens rike, og er vuggen til vår kulturarv. Det er gjort mange funn i området. Funnene dateres til eldre og yngre steinalder og til førreformatorisk tid. Det er en rekke bosettings- og aktivitetsområder. Ute i terrenget, langs stiene, er det satt opp flere informasjonstavler. Les mer om Bremsneshula http://averoy.kommune.no/Artikkel.aspx?AId=404&back=1&MId1=438&MId2=&MId3=& http://www.digitaltfortalt.no/show_single.aspx?art_id=109660&fylke_nr=1500 http://www.sffarkiv.no/sffbasar/style_moreogromsdal.asp?p=result&db=dbatlas_leks&art_id=109660&spraak_id=1&ptype=single Valseshula http://www.digitaltfortalt.no/show_single.aspx?art_id=112426&fylke_nr=1500

Turbeskrivelse - hvor skal du gå/sykle/padle/gå på ski

Det går sti fra Fv64 p-plass Djupbukta.  Hele tiden ser du klart hvor Bremsneshatten er, så du kan ikke gå deg bort. Når du svinger av til høyre er det merket med små grønne pilskilt. Stien følger langs høydedrag rett mot Bremsneshatten. På venstre hånd har du Averøy sykehjem.

Når du kommer opp under hatten blir du stilt overfor et valg. Høyre eller venstre?
Vi har tegnet inn ei rundløype som går herfra, forbi klatrefeltet, til Bremsneshula og videre opp på toppen av hatten. Da tar du til venstre. Du kan velge å gå rett opp på hatten. Da går du til høyre.

Del av tilgrensande areal er regulert til boligfelt. I tillegg til nasjonale/regionale interesser har området også verdi for nærmiljøet. Kulturvernområde i kommunedelplanen.

Biologisk mangfold: grotte se http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/asp/faktaark.asp?iid=BN00013410

Startsted

Start ved stor p-plass Djupbukta ved Fv64. Fra Kristiansund kjører du Fv64 gjennom Atlanterhavstunellen og over til Averøy. Kjør til du kommer til skilt Djupbukta, på høyre hånd. Stor parkeringsplass. Fra Eide og Averøy kjører du Fv64 i retning Atlanterhavstunellen. Etter rundkjøringa på Bremsnes kjører du noen hundre meter. Skilt til Djupbukta. Stor p-plass på venstre hånd.

Parkering start

P-plass ved Fv64, ved skilt til Djupbukta. Gratis parkering. Søppelcontainer er satt opp her. Men merk at det inntil videre er bompenger for å komme gjennom Atlanterhavstunellen. Det er også mulig å benytte parkeringsplassen nedenfor tidligere Bremsnes Barneskole

Underlag Lengde i km
God sti 3,2
Total lengde 3,2

Offentlig transport

Buss fra Kristiansund eller fra Bruhagen, Averøy. se www.177.no. Busslomme rett ved startstedet, Djupbukt, Bremsnes.

Kart

Turkart Kristiansund (2007) 1:50.000.

Rute på kart