Om turen

Kommune

Vanylven

Type tur

Skitur

Gradering

XXX Rød

Lengde tur (km)

12,4

Høgenipa – rute 45 – frå Syvde til Høgenipa

Kulturminner

Lite synlege kulturminner når det er snø. Mange stoppar ved hytta ved ein stor stein omlag midtvegs på turen. Denne steinen blir kalla Trygesteinen. Det var vanleg å gøyme trugene under denne steinen når ein om våren eller seint på hausten gjekk mellom Syvde i Vanylven og Dravlaus i Dalsfjorden (Volda).

Turbeskrivelse - hvor skal du gå/sykle/padle/gå på ski

Avhengig av kor langt ned mot Syvde snøen ligg kan ein enten starte på toppen av bomvegen, eller lenger nede. Midtvinters må ein rekne med å starte heilt nederst på bomvegen.

Bomvegen startar på Landsverk. Ta av mot Nordal eit par hundre meter nord for sentrum i Syvde. Følg dalen og ta av til venstre over ei bru etter 2,3 km. Ta til venstre rett etter brua og køyr 200 meter til starten av bomvegen.

Når ein er komen til den øvre enden av bomvegen går ein i forholdsvis rett linje mot aust, og svingar etter kvart meir søraustover mot toppen.

Startsted

Start bomveg: 82 moh - 32 V 332229 6888464 desimalgrader 62,08738 5,78478 Slutt bomveg: 398 moh - 32 V 332635 6889327 desimalgrader 62,09616 5,79213 Bompengar: Kr 30,-

Sluttsted / turmål

Trygesteinen: 653 moh - desimalgrader 62,10343 5,82498
Høgenipa: 1097 moh - 32 V 336299 6888610 desimalgrader 62,04390 5,86407

Parkering start

Parkering på slutten av bomvegen

Underlag Lengde i km
Ikke preparerte løyper 12,4
Total lengde 12,4
Stigning meter grader
Bratteste helning opp 160 30
Bratteste helning ned 160 30
Total stigning 1010 meter Høydemeter

Kart

Turkart: På tur i Vanylven – kan kjøpast i butikkar og bensinstasjonar i Vanylven

Rute på kart