Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Nyheiter

Møre og Romsdal fylkeskommune er ein politisk styrt organisasjon, med direkte val til fylkestinget kvart 4. år. Inneverande valperiode starta i oktober 2011. Fylkesordførar Jon Aasen (Ap) leiar møta i fylkestinget og fylkesutvalet, og er fylkets øvste politiske leiar.


Fylkesting i Ålesund 23. og 24. april

Den to dagar lange fylkestingsamlinga har no starta opp. Tilskot til drift og investering av skjergardsteneste i Møre og Romsdal, Strukturelle endringar i den offentlege tannhelsetenesta med etablering av kompetanseklinikk i Søre Sunnmøre kompetanseregion og Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding for 2017er mellom sakene som fylkestinget skal behandle. 

Les meir

Møte i fylkesutvalet 11. april

Dag to av møte i fylkesutvalet har no starta opp. Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding for 2017, tilskot til drift og investering av Skjergardsteneste i Møre og Romsdal og løyving av midlar til programering av Campus Kristiansund er mellom sakene utvalet skal behandle.      

Les meir

Møte i fylkesutvalet 09. april

Invitasjon til deltaking i nasjonal ordning med fylkesvise mobbeombod, Oppstart av prosjekt Møre og Romsdal som region mot 2025 og Handlingsplan cruisestrategi for Vestlandsfylka 2018 – 2020 er mellom sakene utvalet skal behandle.

Les meir

Netto driftsresultat i minus for fylkeskommunen

Årsrekneskapen som fylkesrådmannen legg fram for fylkesutvalet i april viser at Møre og Romsdal fylkeskommune i 2017 har eit negativt netto driftsresultat på 7,5 mill. kroner.

Les meir

Vil opprette mobbeombod i Møre og Romsdal

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik har lagt fram forslag om å opprette eit mobbeombod i Møre og Romsdal. Saka skal opp til behandling i utdanningsutvalet torsdag 22. mars.

Les meir

Utdanningsutvalet har møte 22. mars

Skoletilbod 2018- 2019, nasjonal ordning om fylkesvise mobbeombod og fornying av kunnskapsløftet, er nokre av sakene som utvalet skal behandle. 

Les meir

Fylkesprisen Årets Bedrift går til Volda Maskin

Fylkesprisen Årets Bedrift går til Volda Maskin. Bedrifta har 25 års erfaring i alt frå små oppdrag til omfattande samferdselsprosjekt.

Les meir

I neste veke er det møte i tre av hovudutvala

Tysdag er det møte i regional- og næringsutvalet. Onsdag er det møte  både i samferdselsutvalet og i kultur- og folkehelseutvalet. 

Les meir

No kan du søke på ungdomsmidlane

Ungdomspanelet i Møre og Romsdal fordeler 125.000 kroner to gongar i året til prosjekt for ungdom. Neste søknadsfrist er 1.april.

Les meir

Ole August Iversen er valt som ny nestleiar for ungdomspanelet

I helga valde ungdomspanelet Ole August Iversen frå Aukra kommune til ny nestleiar.

Les meir

Kontaktpersonar

Jon Aasen Jon Aasen
Fylkesordførar
71 28 04 47 /
Mob. 900 80 387
Send e-post
Gunn Berit Gjerde Gunn Berit Gjerde
Fylkesvaraordførar
Mob. 415 44 001
Send e-post
Ottar Brage Guttelvik Ottar Brage Guttelvik
Fylkesrådmann
71 28 01 63 /
Mob. 901 08 512
Send e-post