Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Nyheiter

Møre og Romsdal fylkeskommune er ein politisk styrt organisasjon, med direkte val til fylkestinget kvart 4. år. Inneverande valperiode starta i oktober 2011. Fylkesordførar Jon Aasen (Ap) leiar møta i fylkestinget og fylkesutvalet, og er fylkets øvste politiske leiar.


Dei fire hovudutvala har møte denne veka

Denne veka er det møte i dei fire hovudutvala. Sjå oversikta under for kvart enkelt møte. 

Les meir

Vestlandsrådet har møte i Molde 8.juni

I dag er det møte i Vestlandsrådet på Hotel Alexandra i Molde. Vestlandsrådet er eit politisk samarbeidsråd mellom  fylkeskommunane i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Les meir

Korleis kan ungdom få større medverknad?

I helga vart konferansen “Høyr oss!” arrangert. Dette var ein medverknadskonferanse av, for og med ungdom.  Konferansen vart arrangert av ungdomspanelet, og hadde deltakarar frå Møre og Romsdal, Nordland og Trøndelag.

Les meir

Fylkesutvalet har møte 4. og 5. juni

Det to dagar lange møte i fylkesutvalet har no starta opp. Møtet startar med ei orientering om strategi og rammer for arbeidet med økonomipla​n 2019-2022, før det vert behandling av saker etter saklista.

Les meir

Tilrår fylkesutvalet å reise motsegn mot reguleringsplan for Raudsand

Fylkesutvalet skal neste veke gi ein høyringsuttale til Nesset kommune si reguleringsplan, som inkluderer deponi for farleg avfall på Raudsand. Fylkesrådmannen tilrår å reise motsegn til planen, med bakgrunn i regional vassforvaltningsplan.

Les meir

Høyr oss! - ein medverknadskonferanse av, for og med ungdom

1.-2. juni arrangerer ungdomspanelet medverknadskonferansen Høyr oss!

Konferansen blir gjennomført med støtte frå Erasmus+ Aktiv ungdom.

Les meir

Regional- og næringsutvalet har møte 2. og 3. mai

Utvalet skal mellom anna behandle fordeling av regionale utviklingsmidlar og tiltaksfondet, tilskot til rekruttering og kompetanseheving i landbruket og styrking av forskingsmiljøa i Møre og Romsdal. 

Les meir

Rekordmange søkarar til ungdomsmidlane

Etter rekordmange søknader, har Ungdomspanelet fordelt ungdomsmidlane på 125 000 kroner.

Les meir

Volda maskin AS mottok prisen som Årets bedrift

Fylkestinget i Ålesund opna med at Volda maskin AS fekk overrekt prisen som Årets bedrift i Møre og Romsdal.

Les meir

Møte i fylkesutvalet 23. april

I samband med fylkestingsamlinga, er det lagt opp til eit ekstra møte i fylkesutvalet. Det er ei sak som skal behandlast; E39 Lønset - Hjelset - lokalpolitisk vedtak om finansiering.

Les meir

Kontaktpersonar

Jon Aasen Jon Aasen
Fylkesordførar
71 28 04 47 /
Mob. 900 80 387
Send e-post
Gunn Berit Gjerde Gunn Berit Gjerde
Fylkesvaraordførar
Mob. 415 44 001
Send e-post
Ottar Brage Guttelvik Ottar Brage Guttelvik
Fylkesrådmann
71 28 01 63 /
Mob. 901 08 512
Send e-post