Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Nyheiter

Møre og Romsdal fylkeskommune er ein politisk styrt organisasjon, med direkte val til fylkestinget kvart 4. år. Inneverande valperiode starta i oktober 2011. Fylkesordførar Jon Aasen (Ap) leiar møta i fylkestinget og fylkesutvalet, og er fylkets øvste politiske leiar.


To prisar vart delt ut på fylkestinget

Fylkestinget 15. oktober starta med utdeling av to prisar, Trafikktryggingsprisen Likestillingsprisen og for 2018.

Les meir

Møte i fylkesutvalet 24. og 25. september

Det to dagar lange møte i fylkesutvalet har no starta opp. Møtet startar med to orienteringar, før det vert behandling av saker etter saklista. 

Les meir

Likestillingsprisen 2018 går til Bygdepride i Ørsta/Volda

Kultur og folkehelseutvalet vedtok i dag å tildele likestillingsprisen 2018 til Bygdepride.

Les meir

Dei fire hovudutvala har møte i veke 36

Førstkommande veke er det møte i dei fire hovudutvala. Sjå oversikta under for kvart enkelt møte. 

Les meir

“Det er trass alt vi som er framtida”

Barn og unge (0-19 år) utgjer 24,1 % av heile befolkninga i Møre og Romsdal. Dette er altså nesten ein fjerdedel. Ein fjerdedel av alle som vert påverka av vala politikarane tek, og ein fjerdedel som har sin barndom nokså avhengig av at politikarane tek gode val. Dei fleste av oss som tilhøyrer denne gruppa kan dessverre ikkje stemme på partiet som representerer våre interesser best. 

Les meir

Trafikktryggingsprisen 2018 er tildelt FAU ved Bjerkelund skole

Fylkestrafikktryggingsutvalet (FTU) i Møre og Romsdal har vedtatt at Trafikktryggingsprisen 2018 går til Foreldrerådets arbeidsutval (FAU) ved Bjerkelund skole i Kristiansund kommune.

Les meir

Fylkesutvalet har møte i dag 2. juli

Uttale til NOU 2018:4 Sjøvegen vidare - Forslag til ny hamne- og farvasslov, Stiftelsen Atlanterhavsparken - nasjonalt akvarium og marint formidlingssenter og Fv. 659 Nordøyvegen - Konkurranse om entreprise K5 Skjeltene - Harøya  - Utfordringar, er mellom sakene utvalet skal behandle.

Les meir

Fylkesordføraren sin årlege tale til fylkestingeta

Fylkesting, administrasjon, presse, gode forsamling.
Eg har ei kjensle av at tida går fortare og fortare. Fylkesordføraren sin tale kjem brått på. Eg vedgår at fragment og tema av kva eg hadde planlagt å ta med, eller vurderte å ta med, har vore i tankane mine svært lenge. Det viser seg likevel at det som var eit viktig tema for ei tid sidan, ikkje lenger er like brennbart. Det fortel at vi i det store bildet lever i ei notid der overskriftene er store, men sakene kanskje ikkje like store når vi får dei litt på avstand. Nokre saker overlever og  krev plass også om vi får tenkt oss om. Så spørs det om mi politiske verd er samanfallande med fylkestinget sine vurderingar om kva som er verdt å merke seg og bruke tid på. Det får vise seg.

Les meir

Fylkestinget har møte 18. og 19. juni i Ulsteinvik

Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2019-2022, Investeringsprogram for fylkeskommunale bygninger 2018, Investeringsprogram for fylkesvegar 2019-2027 og Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2018-2022 er mellom sakene fylkestinget skal behandle. 

Les meir

Kristin Øksenvåg (45) er tilsett som mobbeombod i Møre og Romsdal

Alle barn og unge har rett til eit mobbefritt og trygt miljø i barnehage og skole. Som mobbeombod vil eg ha barn og unge som hovudmålgruppe og arbeide for at rettane deira blir ivaretatt. Ei viktig oppgåve i starten vil vere å gjere ordninga kjent for både barn, unge og foreldre, seier Øksenvåg.

Les meir

Kontaktpersonar

Jon Aasen Jon Aasen
Fylkesordførar
71 28 04 47 /
Mob. 900 80 387
Send e-post
Gunn Berit Gjerde Gunn Berit Gjerde
Fylkesvaraordførar
Mob. 415 44 001
Send e-post
Ottar Brage Guttelvik Ottar Brage Guttelvik
Fylkesrådmann
71 28 01 63 /
Mob. 901 08 512
Send e-post