Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Politikk > Nyheiter > Regional- og næringsutvalet har møte 2. og 3. mai

Kontaktpersonar

Runar Vestheim
Lærer
91 17 77 24 / Mob. 911 77 724
Send e-post
Bergljot Landstad Bergljot Landstad
Regional- og næringssjef
71 28 02 13 /
Mob. 900 89 213
Send e-post

Regional- og næringsutvalet har møte 2. og 3. mai

Utvalet skal mellom anna behandle fordeling av regionale utviklingsmidlar og tiltaksfondet, tilskot til rekruttering og kompetanseheving i landbruket og styrking av forskingsmiljøa i Møre og Romsdal. 

Regional og næringsutvalet 2015

Tid: 2.- 3 mai kl. 10.30 
Stad: Norddal og Stordal kommunar. 
Utvalsmøte: 2. mai 2018 kl. 16.00, Valldal Fjordhotell, Grandegata 30, Valldal

   
   

Program:

Onsdag 2. mai 2018
Oppmøte: Oppmøte Martin Linge-huset, Valldal,
kl. 1030 Generell orientering i kultursalen v/ordførar Arne Sandnes, rådmann Karl Andre Birkhol og representantar frå Hofseth Aqua AS
kl. 1130 Avreise i minibuss, synfaring bedrifter
kl. 1300 Ferje Linge-Eidsdal
kl. 1320 Besøk på Melchiorgarden - orientering om vekst i Norddal
kl. 1400 Lokalmatlunsj - Petrines Gjestgiveri
kl. 1430 Avreise i minibuss
kl. 1440 Ferje Eidsdal-Linge
kl. 1500 Tilbake til bilane på Martin Linge-huset
kl. 16.00 RN-møte med behandling av saker etter sakliste - Valldal Fjordhotell

Torsdag 3. mai 2018
Oppmøte: Rådhuset, Stordal kommune
kl. 09.00 Orientering frå kommunen, ved ordførar Eva Hove og rådmann Anne Berit Løset
kl. 09.30 Orientering om Vekst i Stordal og synfaring, ved prosjektleiar Harald Espeland og styreleiar Olav Bratland
kl. 12.00 Lunsj Nilsgardstunet

Saker til behandling:

aksnr Innhald
RN 27/18 Fordeling av regionale utviklingsmidlar og tiltaksfondet per 19. april 2018
RN 28/18 Sjøholt sentrum - tettstadanalyse og parallelloppdrag
RN 29/18 Tilskot til rekruttering og kompetanseheving i landbruket 2018
RN 30/18 Rullering av handlingsprogram 2018-2021 for regional plan for vassforvaltning i vassregion Glomma og Grensevassdraga 2016-2021
RN 31/18 Styrking av forskingsmiljøa i Møre og Romsdal
RN 32/18 Regionalt forskningsfond Midt Norge: Årsrapport 2017 og   oppdatert handlingsplan 2018-2019
RN 33/18 Orienteringssak – «Mulighetsstudie for innblanding av   biogass til drivstoff for maritime fartøy som i dag bruker naturgass»
RN 34/18 Månadsmelding frå NAV mars 2018
RS 5/18 Internasjonale prosjekt og innhenta midlar frå EU/EØS-program
RS 6/18 Årsmelding 2017 - Rådet for likestilling av funksjonshemma
RS 7/18 Årsmelding 2017 - Eldrerådet
  Godkjenning av protokoll

Her finn du fullstendig møteinnkalling med saksframlegg