Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Vil ha hovudkontor for ferje-Noreg

-Eit nasjonalt ferjekontor må bli lagt til Møre og Romsdal, seier fylkesordførar Jon Aasen.

Les meir

Møte i fylkesutvalet 27.juni

Fylkesutvalet har i dag siste møte før sommarferien. Møte startar med ei orientering om status for overføring av fylkesvegadministrasjonen, før det vert behandling av saker etter saklista. Søknad om økonomisk støtte og bidrag til TV-aksjonen 2019 og Finansiering av oppgradering etter tunnelsikkerheitsforskrifta er mellom sakene utvalet skal behandle. 

Les meir

Ny politisk organisering: Går frå fire til tre hovudutval

Frå komande valperiode 2919 – 2023 blir det endringar i den politiske organiseringa.

Les meir

20 representantar vart takka av på fylkestinget

Siste fylkestinget for denne valperioden vart avslutta i går. For 20 av representantane var dette siste tingsamling. Fylkesordførar Jon Aasen (Ap) har snart lagt bak seg sju periodar, tre av dei som fylkesordførar, medan fylkesvaraordførar Gunn Berit Gjerde (V) har sitte fire periodar.

Les meir

Fylkesordførar Jon Aasen sin tale til fylkestinget

Fylkesordførar Jon Aasen holdt i dag sin årlege tale til fylkestinget. Talen er den siste Jon Aasen vil halde som fylkesordførar, og tingsamlinga er den siste samlinga i denne valperioden.

Les meir

Fylkestinget har møte 17.-18. juni i Ålesund

Fylkestinget startar med utdeling av fylkesprisen Årets bedrift, og deretter held fylkesordføraren Jon Aasen sin årlege tale. Behandlinga av politiske saker begynner kl. 16. 

Les meir

Pipelife Norge AS heidra av fylkestinget

Pipelife Norge AS fekk i dag overrekt fylkesprisen årets bedrift ved opninga av fylkestinget. Pipelife Norge AS fekk prisen for satsinga på robotisering, digitalisering og dyktige fagarbeidarar.

Les meir

Møte i fylkesutvalet 17. juni

I samband med fylkestingssamlinga er det eit ekstraordinært møte i fylkesutvalet. Bypakke Ålesund og aksjeteikning i Helseinvoasjonssenteret er mellom sakene som skal behandlast. 

Les meir

Opprettheld kravet om at divisjonsleiing i Statens vegvesen vert lagt til fylket

Fylkesutvalet vedtok i dag ein felles uttale der divisjonsleiing i Statens Vegvesen vert krevd lagt til fylket. Utvalet ber samtidig om eit snarleg møte med samferdselsminister Jon Georg Dale.

Les meir

Møte i fylkesutvalet 3. og 4. juni 2019

Det to dagar lange møte i fylkesutvalet har no starta opp.  Politikarane skal mellom anna behandle ​revidert økonomiplan 2019 -2022, AutoPASS-regulativ på fylkesvegferjer og sak om politisk organisering frå valperioden 2019 - 2023.

Les meir