Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Bygg og eigedom

Bygg- og eigedomsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune har 64 tilsette og er organisert som avdeling i fylkesrådmannen sin stab. 

Bygg- og eigedomsavdelinga har drift-, utvikling-  og forvaltaransvaret for fylkeskommunen si eigedomsportefølje. 

Vedtatt eigedomsstrategi gjev følgjande effektmål for porteføljen:

  1. Eigedomsforvaltninga i Møre og Romsdal fylkeskommune skal understøtte kjerneverksemda på best mulig måte.
  2. Møre og Romsdal fylkeskommune skal drive verdibevarande vedlikehald.
  3. Eigedomsstrategien skal bidra til økt kompetanse i Møre og Romsdal fylkeskommune
  4. Eigedomsutvikling og –forvaltning skal bidra til felles identitet i og godt omdømme for Møre og Romsdal fylkeskommune

Til kvart av måla er det definert resultatmål for perioden 2017 – 2026.

Vedteke eigedomsstrategi finn du i høgremargen på denne sida.

Kontaktpersonar

Per Olaf Skuseth Brækkan Per Olaf Skuseth Brækkan
Bygg- og eigedomssjef
71 28 02 27 /
Mob. 920 82 368
Send e-post

Dokument

Eigedomsstrategi Møre og Romsdal
PDF-dokument - 3,66 MB
Organisasjonskart BYE
PDF-dokument - 77,37 kB