Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Økonomi

Økonomi

Økonomiseksjonen i Møre og Romsdal fylkeskommune håndterer ein omsetning på 5,5 mrd. kroner, eit investeringsbudsjett på om lag 1,8 mrd og 2500 fast tilsette. Det er fordelt på samferdsel, kultur, næring, tannhelse, bygninger, organisasjon og utdanning. Vi held til i sentraladministrasjonen i Molde der vi tek hand om dei sentrale økonomiske driftsfunksjonane, m.a. budsjett, rekneskap, løn, låne- og finansforvaltning.

Kontaktpersonar

Willy Sægrov Willy Sægrov
Økonomisjef
71 28 01 94
Send e-post
Geir Fjørtoft Geir Fjørtoft
Ass. økonomisjef
71 28 04 78 /
Mob. 481 18 028
Send e-post
Gunnar Malme Gunnar Malme
Lønningssjef
71 28 01 91 /
Mob. 908 37 144
Send e-post
Grete Rødal Grete Rødal
Rekneskapssjef
71 28 04 28 /
Mob. 976 89 190
Send e-post