Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Pressemeldingar

Her finn du pressemeldingar frå Møre og Romsdal fylkeskommune.


92 prosent av elevane fekk oppfylt ønske om utdanningsprogram

Etter andreinntaket til vidaregåande skole har alle søkarar med ungdomsrett no fått tilbod om skoleplass, men ikkje alle har fått det første ønsket sitt oppfylt. Dersom det blir ledige skoleplassar, er det dei vidaregåande skolane som no gir tilbod til dei som står på ventelistene.

Les meir

Vil ha hovudkontor for ferje-Noreg

-Eit nasjonalt ferjekontor må bli lagt til Møre og Romsdal, seier fylkesordførar Jon Aasen.

Les meir

FRAM Ekspress får færre stoppestadar i Trondheim

Skal du reise til Møre og Romsdal med buss frå og med 3. august,  er det endringar i kvar du kan gå på Fram Ekspress i Trondheim sentrum.

Les meir

FRAM Ekspress får færre stoppestadar i Trondheim

Turist eller student i Trondheim? Frå og med 3. august er det endringar i kvar du kan gå på eller av bussen i Trondheim sentrum. Dette kan få konsekvensar for tusenvis av reisande til og frå Møre og Romsdal.

Les meir

Har du gjort eit arkeologisk funn? Ring fylkeskommunen!

- Loven er krystallklar. Har du funne noko som kan vere eit kulturminne, må du snarast kontakte oss, seier fylkeskonservator Bjørn Ringstad i Møre og Romsdal fylkeskommune. Med høgsesong for metallsøk og fleire lovbrot dei siste åra, ønsker han å minne om retningslinjene for privat metallsøking.

Les meir

Signerte busskontrakt for Ålesund, Giske, Sula og Skodje

 I dag signerte Møre og Romsdal fylkeskommune og Vy Buss AS kontrakten etter at selskapet vant anbodet om å levere rute- og skolekøyringa i kommunane Ålesund, Giske, Sula og Skodje frå 1. januar 2021.

Les meir

Ungdomspanelet vil skape engasjement før haustens fylkestingsval

-Vidaregåande oppIæring, eit godt kollektiv- og tannhelsetilbod er viktige tenester til oss som er unge i Møre og Romsdal. Fylkestinget er dei som prioriterer og bestemmer innan for desse områda. Vi meiner derfor det er viktig at ungdom engasjere seg før haustens fylkestingsval, seier nestleiar i ungdomspanelet, Ole August Iversen.   

Les meir

Utvida kollektivtilbod under Moldejazz

Møre og Romsdal fylkeskommune vil som tidlegare ha eit utvida kollektivtilbod under Moldejazz. Det blir ekstra avgangar både på dag, kveld og natt.

Les meir

Første inntaket til videregåande opplæring er klart

9628 søkarar har fått tilbod om plass i førsteinntaket til dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal for skoleåret 2019/2020. I førsteinntaket er det nesten berre søkarar med ungdomsrett som har fått tilbod. Fristen for elevane å svare på om dei vil ha plassen er 12. juli.

Les meir

Trenarar, leiarar og foreldra har viktige roller for ungdommane

Ungdomane verdsett trenarar og leiarar med gode samhandlingsferdigheter og foreldra sitt engasjement i aktivitetane dei driv på med. Dette kjem fram av ei ny undersøking om deltaking i fritidsaktivitetar blant ungdom.

Les meir

Kontaktpersonar

Inger Johanne Moene Inger Johanne Moene
kommunikasjonssjef
71 28 01 82 /
Mob. 472 84 003
Send e-post