Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Morotur > Turar > Trimløypa i Tafjord

Om turen

Gradering

Kommune

Norddal

Type tur

Fottur

Gradering

X Grønn

Lengde tur/retur (km)

2,5

Skriv ut Kjørebeskrivelse

Flere bilder

Sessane.
Like etter ein har kryssa gamle fylkesvegen er der ein steingard. Der kan ein sjå over til denne steingarden og fleire store steinar frå tidlegare ras i området.
Parkering og start ved Tafjord skule og barnehage

Trimløypa i Tafjord

Kvifor gå denne turen?

TRIMLØYPA
Turomtale – oppleving
Dette er ein lett tur med få bratte stigningar gjennom gammalt beiteområde og kulturlandskap. Området er variert og ganske kupert med innslag av særleg furu og bjørk og mange til dels store og mosegrodde steinar. Det er god rås heile vegen, og det er oftast greitt å gå i vanlege joggesko.

Første delen av løypa går gjennom eit beiteområde. Der er to led på vegen. Sauane er der ei periode våren og hausten, midt sommaren held dei til på fjellet. Ved det andre ledet kjem ein til gamle fylkesvegen. Der kryssar ein vegen og held fram i retning sørover.
Ved eit punkt kan ein ta av å følgje rås oppover til Hauenden. Råsa er tydeleg og går ganske bratt oppover og kjem ned att ved Onilsavatnet.
Like etter kan ein sjå ein spesiell figur ved sida av råsa. Bruker ein fantasien, kan ein sjå at den liknar på ein skapning med eit digert gap. Ved Hauendskjetet er der ei bok i ei plastikkboks som er plassert under ein stein. Der kan ein skrive namnet sitt. Så går råsa vidare til Sessane. Derifrå kjem ein opp på ei høgd før ei bratt skråning ned til bilvegen. Der kryssar ein vegen og held fram på kanten ovanfor den tørrlagte Tafjordelva til ein kjem ned til byggefeltet der trimløypa sluttar.

Kvar i terrenget går turen?

Trimløypa går i variert og kupert terreng ovanfor bustadområda i bygda. Ho krysser vegen to gonger. Frå slutten av løypa må ein følgje bilveg tilbake til startpunktet.

Kulturminne

Kulturminne
På vegen er der ein steingard ved løypa, men elles er der mange steingardar og steinrøyser i området. Heilt frå det store Tafjordraset for 3000 år sidan har det gått ras her. Frå Kallskaret og langs heile fjellsida går det snøfonner og steinras kvar einaste vår. Tidlegare var det ein stor jobb å rydde opp etter desse rasa.
Etter ein har passert Hauendskjetet der ein kan skrive namnet sitt i boka, finn ein Sessane. Der var det laga til sitjeplassar slik at skulen kunne ha utetimar her. Læraren eller den som hadde ordet, hadde plass oppe i skråninga, og resten i ein sirkel rundt. Dei eldste i bygda som gjekk på den gamle Tafjordskulen nede i Fundergata, fortel at dei gjekk hit på fineversdagar og heldt skule. Seinare har denne plassen også vore mykje brukt heilt til Tafjord skule og barnehage vart nedlagt i 2007.

Tilgjengeleg med rullestol

Nei

Kvar startar turen?

Ein kjem dit ved å følgje vegen oppover til Kaldhhussæter og Reindalen forbi busetnaden. Ved skilt Tafjord skule tek ein til høgre og køyrer nedover til første kryss. Der er parkering (gratis) ved Tafjord skule og barnehage som vart nedlagt i 2007. .

Kvar endar turen?

Ein kjem ned til bilveg ved krysset der ein tok av til skulen. Då følgjer ein bilvegen til parkeringsplassen.

Kvar kan du parkere?

Ved Tafjord skule og barnehage

Rute på kart

Underlag Lengde i km
Asfalt 0,4
God sti 2,3
Lengde tur/retur (km) 2,5

Mobildekning

God dekning

Kart

Opplysning frå Norddal kommune